Peste 10 milioane de români primesc o formă de ajutor social, în timp ce la bugetele publice contribuie doar cinci milioane. În medie, ajutorul financiar înseamnă 190 de lei lunar de persoană.

Un sfert din veniturile gospodăriilor din România provin din ajutoare, indemnizaţii şi alte forme de sprijin financiar oferite de stat, conform datelor Institutului Naţional de Statistică.

Peste zece milioane de persoane au primit anul trecut şi vor continua să primească şi în 2009 bani din bugetul public, ca asistenţă socială, arată centralizarea Ministerului Muncii.

Raportată atât la numărul lucrătorilor angajaţi cu forme legale care cotizează la bugetele publice prin taxe, impozite şi contribuţii sociale, cât şi la statisticile anilor anteriori, cifra este îngrijorătoare.

În condiţiile în care România are aproximativ cinci milioane de angajaţi şi aproape şase milioane de pensionari, numărul celor care sunt ajutaţi să-şi asigure supravieţirea din contribuţiile concetăţenilor lor a crescut ameninţător în ultimii patru ani, cu atât mai mult cu cât a fost vorba de o perioadă de creştere economică.

Astfel, faţă de anul 2005, numărul celor asistaţi social a crescut de peste două ori, de la patru milioane la circa zece milioane de persoane.

O treime din buget: ajutoare şi pensii

O treime din veniturile bugetare ale României sunt destinate plăţii pensiilor şi asistenţei sociale, care este asigurată din diverse surse, însemnând atât bugetul Ministerului Muncii, cât şi bugetele locale sau bugetul asigurărilor de stat.

Cu toate că numărul beneficiarilor este mare, sprijinul efectiv este, în medie, pe lună de 190 de lei pentru fiecare persoană.

Cele mai mari sume sunt cele acordate pentru constituirea familiei (200 de euro), venitul minim garantat (până la 462 de lei pentru o familie cu cinci membri), refugiaţi (540 de lei), handicap grav (cel puţin 202 lei), indemnizaţia de creştere a copilului (350 de lei).

În 2009, peste 380 de mii de familii au nevoie de venitul minim garantat şi peste un milion de persoane primesc ajutoare de încălzire care sunt, pentru plata gazelor naturale, de exemplu, de 262 de lei lunar în cazul familiilor ai căror membri au venituri mai mici de 155 de lei lunar.

Conform statisticilor Ministerului Muncii, cei mai mulţi beneficari al unei forme de sprijin de la stat sunt copiii (peste patru milioane în acest an), pentru care părinţii primesc lunar o alocaţie de 42 de lei. Sumele acordate sunt modeste în această situaţie, ca şi în multe altele, unde suportul financiar este numai câteva zeci de lei pe lună.

În total, în România sunt reglementate prin diverse acte normative peste 40 de forme de asistenţă socială şi doar 30 dintre acestea sunt administrate direct de către Ministerul Muncii.

Pe de altă parte, statul nu are o evidenţă a celor care primesc concomitent mai multe tipuri de ajutoare sau indemnizaţii, iar acordarea lor de către mai multe instituţii face ca la nivel naţional să nu existe o bază de date  clară.

Număr mare de ajutoare, cuantum mic

169-34097-03_beggar_30.jpgRecent, chiar preşedintele Traian Băsescu a făcut referire la lipsa de coordonare a politicilor sociale şi la cheltuirea banilor publici fără ca sprijinul financiar oferit de stat să fie substanţial şi să acopere nevoile minime ale categoriilor defavorizate. „Nu putem însă accepta ca incluziunea socială să cuprindă majoritatea populaţiei. În aceeaşi ordine de idei, menţionez şi lipsa de mecanisme de ţintire a vulnerabililor, în vederea acordării de sprijin. Persoane cu venituri apreciabile primesc subvenţii sau alte forme de sprijin“, a declarat Băsescu.

Conform unui studiu realizat de Banca Mondială în acest an, alături de persoanele asistate social, statul mai ajută o categorie socială – alcătuită din peste zece mii de persoane -, cea a angajaţilor care depind de funcţionarea sistemului de asistenţă socială: însoţitorii pentru persoanele cu handicap, asistenţii maternali, asistenţii sociali. Indemnizaţiile pentru aceştia pot fi de câteva sute de lei, la un nivel apropiat de salariul minim pe economie.

Se remarcă o lipsă de coerenţă şi de responsabilitate în alocarea resurselor publice destinate politicilor sociale. Riscăm să devenim un popor de asistaţi social.
Traian Băsescu, preşedintele României

5,7 mld. de euro, reprezentând 4% din PIB, sunt alocate de la bugetul public în 2009 pentru asistenţă socială şi alte 9,8 miliarde de euro pentru plata pensiilor