În contrast, cea mai scăzută rată NEETs (Not in Education, Employment or Trening, respectiv tineri care nu au un loc de muncă sau nu urmează niciun program educaţional sau de formare) a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 24 de ani a fost înregistrată anul trecut în Olanda (6,9%), Malta (8,1%), Danemarca (8,5%), Luxemburg (9%) şi Suedia (9,3%).  Aproape 90 de milioane de persoane cu vârsta între 15 şi 29 de ani locuiesc în Uniunea Europeană (UE), reprezentând 17% din totalul populaţiei. În timp ce majoritatea celor cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani urmau un program educaţional în 2016, majoritatea celor din grupa de vârstă 25-29 de ani lucrau. 

Proporţia tinerilor NEETs creşte semnificativ cu vârsta. Rata NEETs, care s-a situat anul trecut la 6,1% pentru grupa de vârstă 15-19 ani, s-a triplat la 18,8% pentru cei din categoria 25-29 de ani. La nivelul UE, echivalentul populaţiei totale a Irlandei, sau aproape cinci milioane de tineri cu vârste între 20-24 de ani (16,7%), nu aveau un loc de muncă sau nu urmau niciun program educaţional sau de formare în 2016.  În perioada 2006 – 2016, în 12 state membre, rata NEETs a scăzut, cel mai semnificativ declin fiind înregistrat în Bulgaria (de la 29,3% în 2006 la 22,7% în 2016, sau minus 6,6 puncte procentuale), Germania (minus 5,5 pp), Polonia (minus 3,6 pp), Slovacia şi Suedia (ambele cu minus 3,4 pp). 

În alte 16 state membre, situaţia s-a deteriorat. Cel mai semnificativ avans al procentajului de tineri cu vârsta între 20 şi 24 de ani care nu aveau un loc de muncă sau nu urmau niciun program educaţional sau de formare a fost raportat în Cipru (de la 13,7% la 22,7%, sau plus nouă puncte procentuale), Spania (plus 8 pp), Italia (plus 7,5 pp), Grecia (plus 6,2 pp), Irlanda (plus 5,1 pp), România (plus 4,7 pp), Portugalia (plus 4,6 pp) şi Marea Britanie (plus 4,2 pp). (Sursa: Agerpres)