Pe timpul acestor controale au fost identificate o serie de neconformităţi, atât la nivelul staţiilor, în spaţiile comune (peroane, pasaje), cât şi la nivelul ieşirilor către suprateran.

Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor a fost verificată şi la spaţiile comerciale închiriate din interiorul staţiilor de metrou, iar pentru neregulile identificate proprietarii acestora au fost sancţionaţi contravenţional cu amendă în cuantum de 8.000 de lei.

Potrivit comunicatului, pe lângă acţiunile de control, inspectorii de prevenire au exercitat şi atribuţiile de îndrumare care le revin, în sensul că au evidenţiat unele deficienţe punctuale, pentru care conducerea S.C. METROREX S.A. a dispus măsuri urgente de soluţionare, pe durata controlului. Printre acestea se numără deblocarea unei căi de evacuare către exterior, obstrucţionată din cauza depozitării unor materiale de construcţii, îndepărtarea barelor metalice improvizate de la sistemul de trecere cu turnichete, îndepărtarea materialelor combustibile din camerele tehnice, introducerea dispozitivelor de autoînchidere a uşilor cu rol de securitate la incendiu.

ISU arată că în urma analizei celor constatate cu conducerea S.C. METROREX S.A., pentru creşterea gradului de siguranţă sunt necesare şi alte demersuri pentru înlăturarea celorlalte deficienţe identificate în unele staţii. Astfel, sunt căi de evacuare a căror lăţime liberă de circulaţie este redusă prin amplasarea unor spaţii comerciale (chioşcuri, vitrine, automate, pereţi, grilaj metalic, casa lift), nu există personal suficient care să coordoneze evacuarea în cazul aglomerării staţiilor, nu sunt marcate toate căile de evacuare prin indicatoare standardizate şi nu se asigură funcţionarea corespunzătoare a iluminatului de siguranţă a hidranţilor interiori, hidranţii interiori nu asigură posibilitatea utilizatorilor de a realiza intervenţia, în faza iniţială a incendiului, din cauza neechipării unor hidranţi cu accesoriile de trecere a apei (ţeavă de refulare, furtun de refulare).

La staţiile Republica, Tineretului, Pantelimon şi Brâncoveanu nu este finalizată din punct de vedere constructiv cea de a doua cale de evacuare, neasigurându-se astfel accesul persoanelor la cel puţin două căi de evacuare, care să ducă în direcţii opuse.

În ceea ce priveşte situaţia de la suprateran, în imediata apropiere a ieşirilor din staţiile de metrou au fost identificate construcţii provizorii, diverse amenajări sau spaţii de parcare, care îngreunează atât accesul autospecialelor de intervenţie, cât şi evacuarea călătorilor, se mai arată în comunicat. AGERPRES