"Am vorbit deja în mai multe rânduri despre importanţa convergenţei reale pentru asigurarea durabilităţii îndeplinirii criteriilor de convergenţă nominală şi a reformelor structurale pentru creşterea gradului de convergenţă reală. Prin urmare, identificarea direcţiilor de acţiune în domeniul reformelor structurale este esenţială pentru elaborarea foii de parcurs a procesului de adoptare a euro. Aş îndrăzni să spun că o lucrare elaborată sub egida Academiei Române, care să schiţeze paşii de urmat pentru atingerea acestui obiectiv, s-ar dovedi extrem de utilă în acest moment, de reevaluare a coordonatelor întregului proces", a afirmat guvernatorul Mugur Isărescu într-un mesaj transmis organizatorilor conferinţei internaţionale ESPERA 2015.

Acesta susţine că dezbaterea publică pe teme economice din România are nevoie de opinii obiective, riguros fundamentate şi nu se poate gândi la o instituţie mai potrivită pentru asumarea acestui rol decât Academia Română.

"Prestigiul de care se bucură şi neutralitatea sa recunoscută plasează Academia Română şi institutele de cercetare care funcţionează sub egida ei într-o poziţie unică în ceea ce priveşte puterea de penetrare în societate a ideilor exprimate sub cupola acestui for. Tocmai de aceea mi se pare oportun ca temele abordate în cadrul conferinţei să includă subiecte care vizează opţiuni majore de politică economică. O astfel de opţiune este fără îndoială cea privind modul de abordare a procesului de adoptare a euro", a precizat Isărescu.

Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române, Institutul Cultural Român, Banca Naţională a României şi Centrul de Informare şi Documentare Economică organizează, în perioada 3-4 decembrie, ediţia a 3-a a Conferinţei internaţionale "Cercetarea ştiinţifică economică – Abordări teoretice, empirice şi practice" – ESPERA 2015.

Scopul conferinţei internaţionale este acela de a prezenta şi a evalua portofoliul cercetărilor ştiinţifice economice pentru a argumenta şi a materializa strategiile de dezvoltare a României – inclusiv cele mai bune practici europene şi mondiale.

SURSA: Agerpres