ȚE prematur să tragem o concluzie. Dar începutul e unul slab. În condițiile în care avem scădere la venituri din colectarea de taxe și impozite. E o scădere mai mult decât mare pe TVA. O scădere de  24%  a încasărilor la TVA e una foarte abruptă. Și la alte capitole de venituri avem evoluție slabă și la accize, la CAS e slabă, dacă ne uităm la creșterile de salarii din economie, ar fi trebuit să avem o creștere mai mare. Pe cheltuieli, la investiții, în termeni comparabili cu aceeași lună a anului 2016, e o scădere foarte mare, de peste 30%. Impactul creșterilor salariale urmează în următoarele luni. Cifrele din ianuarie arată că veniturile sunt mult sub ceea ce s-a bugetat iar cheltuielile sunt în creștereȚ, a declarat Ionuț Dumitru, pentru Capital.

Minsiterul Finanțelor PUblice  a anunțat astăzi, execuția bugetului general consolidat pentru luna ianuarie.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 19,2 miliarde lei, reprezentând  2,4% din PIB, au fost cu 5,7% mai mici, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, informează un comunicat al Ministerului Finanţelor Publice.       

S-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent la încasările din impozitul pe salarii şi venit (+24,9%), impozitul pe comerţ exterior şi tranzacţiile internaţionale (+10,1%), venituri din capital (+63,9%) şi la contribuţiile sociale (+9,4%).

ADVERTISING
 

În ceea ce priveşte încasările din TVA, acestea au înregistrat o scădere faţă de ianuarie 2016 cu 24,8%, pe fondul reducerii cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, măsură care s-a reflectat în încasările începând cu luna februarie 2016. De asemenea, rambursările de TVA au fost mai mari cu 75 mil. lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, reprezentând 1,2 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 16,2 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 3,5% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, diminuându-se cu 0,1  puncte procentuale ca pondere în PIB.

Cheltuielile de personal au crescut cu 8,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent fiind determinate de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2016, respectiv aplicarea, începând cu luna august 2016, a prevederile O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au redus cu 7,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 9,5%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei (OUG 99/2016), precum şi alte măsuri ce au fost aprobate în timpul anului 2016 care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale, cum sunt: creşterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocaţiei de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); majorarea indemnizaţiei acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, şi majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap; majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, funcţionari publici parlamentari, auditori ai Curţii de Conturi.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de  305,8 milioane lei, respectiv 0,04% din PIB.