Dincolo de aspectele metodologice, datele și informațiile utilizate în studiu au fost  suficiente pentru a stabili poziția și performanța României în atragerea investițiilor și în evidențierea efectelor acestora asupra economiei țării noastre. Puteți vedea în link-ul de mai jos studiul complet. 

https://www.fic.ro/Documents/view/Studiu-Investitiile-straine-directe-evolutia-si-importanta-lor-in-Romania

Investițiile străine directe sunt complementare surselor publice de finanțare și furnizează capitalul necesar dezvoltării economice. Ele creează noi locuri de muncă nu numai în compania în care investesc, ci stimulează și dezvoltarea celorlalte firme locale. Investițiile străine nu sunt numai un flux de capital, ci și de tehnologie, cunoștințe, practici organizatorice, care stimulează și generează creșterea economică. 

Ceea ce definește investițiile străine directe este interesul durabil al investitorului în compania în care investește. Prin urmare, un investitor care a pus bazele unei noi companii nu va renunța atât de ușor la investiția sa, chiar și în perioade economice turbulente. Investițiile străine au un impact benefic asupra acoperirii deficitului de cont curent. Practic, datoria externă a României nu crește prin acest tip de contribuții, mai mult, ele ajută la formarea veniturilor statului. 

Iată câteva date recente:  În 2017, România a avut al treilea cel mai mare deficit de cont curent din UE după Cipru (8,4% din PIB) și UK (3,7% din PIB). Prognoza Eurostat pentru deficitul de cont curent al României este urmatoarea: 3,7% (2018), 4,2% (2019), 4,5% (2020). Conform prognozelor EU, România va avea al doilea cel mai mare deficit de cont curent din UE în 2018 după Cipru (8,2%). 

Deficit bugetar: 2,9% din PIB în 2017
Prognoza Eurostat: 3,3% din PIB (2018), 3,4% (2019), 4,7%(2020)
Deficitul de cont curent: 3,1% din PIB în 2017

Datoria publică: În anul 2017, datoria publică brută a României a fost de 35,1% din PIB,  locul 24 în UE. Conform prognozelor Eurostat (octombrie 2018), aceasta va rămâne la 35,1% din PIB în 2018, iar ulterior va avea un trend ascendent (35,9% în 2019 și 38,2% în 2020). O analiză a BNR arată că pragul de alertă/alarmă pentru datoria publică a României este de cel puțin 43% din PIB. Astfel, dacă România va trece de acest prag este foarte posibil riscul apariției unei recesiuni. 

 

Datoria externă a României pe termen lung era de 68 mld. EUR (în sept. 2018). În 2017 datoria externă a fost în valoare de 68,5 mld EUR, în scădere cu 1,5%  față de 2016.

Structura pe sectoare instituționale a datoriei externe arată că, la sfârșitul anului 2017, administrația publică a continuat să dețină ponderea cea mai ridicată (48,7 %),fiind urmată de sectorul non-bancar (40,3%).  Datoria externă pe termen scurt a fost de 24,9 mld. EUR în 2017, soldul acesteia fiind cu 6,9% mai mare față de 2016.

Sursele informațiilor:
BNR  http://www.bnr.ro/Publicatii-periodice-204.aspx
Eurostat https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_autumn_081018_statistical_annex_en.pdf

Evoluția investițiilor străine directe în România

Pentru a vă face o imagine de ansamblu despre volumul capitalului stain, investitorii străini aduc câteva miliarde de euro în fiecare an în România. În ultimii ani investițiile au fost de aproximativ 4 miliarde de euro pe an. Apogeul investițiilor a fost atins în anii din preajma aderării României la UE, când ele se ridicau la 8-9 miliarde de euro pe an. A urmat o scădere la 2 miliarde pe an datorită crizei economice globale și astăzi nivelul pare să se fi stabilizat în jurul cifrei de 4 miliarde de euro. Mai multe informații despre investițiile străine directe găsiți pe site-ul 
https://www.fic.ro/investitiile-straine-din-romania