Potrivit proiectului de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Metrorex, şi cheltuielile totale cu salariile aferente anului 2015 sunt în creştere cu 1,76%, comparativ cu varianta din martie. Astfel, cheltuielile cu salariile se ridică acum la 215,42 milioane de lei, faţă de 211,69 milioane de lei, în martie.

Conform notei de fundamentare a proiectului publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, schimbările preconizate vizează ”reîntregirea cheltuielilor cu salariile pe întreg anul 2015, conform art. 90 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi modificarea alocaţiilor de la bugetul de stat conform Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015.

Veniturile totale prevăzute în proiect, egale cu cheltuielile totale, sunt de 705,23 milioane de lei, faţă de 683,43 milioane de lei în varianta publicată în MO.

Numărul de personal prognozat pentru finele anului a rămas la 4.218 salariaţi, iar câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile este de 4.357,30 lei, în creştere de la 4.324,88 lei.