Potrivit sursei citate, deficitul bugetar pentru anul trecut a fost de 1,47% din PIB, adică 10,36 miliarde de lei, România încadrându-se astfel în ținta de 1,85% din PIB stabilită prin Strategia fiscal-bugetară pe anul 2015.        

"Faţă de anul precedent, deficitul înregistrat s-a redus de la 1,72% la 1,47% din PIB, respectiv o reducere în termeni nominali cu 1,1 miliarde de lei", se menționează în sursa citată.

Veniturile bugetului general consolidat au fost în sumă de 233,6 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 33,1% din PIB. Acestea au crescut, în termeni nominali, cu 9%  faţă de anul precedent și cu un punct procentual ca pondere în PIB.

Cele mai mari creșteri ale veniturilor s-au înregistrat la încasările din: impozit pe profit (13%), impozitul pe venit (12,4%), TVA (12,3%), venituri nefiscale (12%) și accize (8%).

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la taxa pe utilizarea bunurilor cu 4,8%, venituri nefiscale cu 4,1% și la impozite şi taxe pe proprietate cu 1,5%.

Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au fost de 17 miliarde de lei, cu 49,3% mai mari față de anul 2014.

În ceea ce privește  cheltuielile, acestea au crescut în termeni nominali cu 8% față de anul precedent, ajungând la    suma de 243,9 miliarde de lei. 

"Cheltuielile de personal au crescut cu 3,2% față de anul precedent, ca urmare a creșterilor salariale în administrația publică locală, precum și în sectorul de sănătate și în învățământ", spun reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, în sursa citată.

Conform comunicatului MFP, cheltuielile pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile au crescut faţă de anul precedent cu 62,4%.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 41,3 miliarde de lei, reprezentând 5,9% din PIB, faţă de 32,7 miliarde de lei în anul 2014.

"Creșterea cheltuielilor pe ultimele luni ale anului, și în special în luna decembrie au fost în principal pentru investiții, atât a celor finanțate din fonduri europene, cât și din surse proprii și cu finanțare rambursabilă. Cheltuielile pentru investiții în luna decembrie au fost în sumă de 15,1 miliarde de lei, din care 7 miliarde de lei pentru susținerea proiectelor cu finanțare europeană, 87,2 milioane de lei pentru proiecte cu finanțare rambursabilă și 8 miliarde de lei pentru cele finanțate din cheltuieli de capital", se mai precizează în comunicat.

Potrivit MFP, având în vedere că finele anului 2015 a reprezentat perioada de eligibilitate a plăților aferente proiectelor din cadrul financiar 2007-2013, "s-au făcut eforturi în vederea asigurării fondurilor necesare acestora, astfel încât doar în luna decembrie s-au plătit aproximativ 9,1 miliarde de lei, în timp ce media lunară a fost de cca. 1,5 miliarde de lei, din care 7 miliarde de lei au fost de natura investițiilor, restul fiind subvenții pentru agricultori și alte plăți în contul Uniunii Europene".

De asemenea, în luna decembrie, s-a majorat cu circa 40% suma alocată pentru sprijinul acordat agricultorilor la achiziționarea motorinei, alocându-se suplimentar, prin Ministerul Agriculturii, suma de 106 milioane  de lei.

Creșterile cheltuielilor  de personal în lunile noiembrie și decembrie sunt explicate de reprezentanții Ministerului de Finanțe prin faptul că s-a  plătit în avans tranșa a IV-a aferentă anului 2016 din titlurile executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale obținute în instanță de personalul din sectorul bugetar și  majorările salariale ale personalului din unitățile sanitare, începând cu 1 octombrie 2015.