Recent, oficiali ai Ministerului Economiei din România s-au întâlnit, la Viena, cu oficiali ai Ministerului Federal al Economiei, Familiei și Tineretului din Austria și au discutat despre creșterea volumului investițiilor austriece, consolidării investițiilor existente, precum și dinamizării schimburilor comerciale.

 În plan comercial, Austria este al 8-lea partener al României, însă nivelul schimburilor comerciale, deși ridicat (3,2 miliarde euro), nu reflectă potențialul celor două economii, fiind necesară identificarea unor soluții eficiente, vizând atât creșterea cât și diversificarea gamei de produse exportate. A fost convenită aprofundarea schimbului reciproc de propuneri, oportunități de afaceri și creșterea numărului de misiuni economice, participări la târguri și expoziții, venind astfel în sprijinul operatorilor economici din România și Austria.

 Un aspect important pentru România îl constituie reforma sistemului de promovare a comerțului și internaționalizarea firmelor, modelul austriac de susținere și finanțare a exporturilor fiind unul foarte atractiv și performant, care a permis Austriei să ocupe locul 8 pe plan mondial din punct de vedere al exportului pe cap de locuitor.

La 31 decembrie 2012, valoarea schimburilor comerciale româno-austriece a fost de 3,314 miliarde euro, din care export 1,03 miliarde euro şi import 2,283 miliarde euro. Volumul schimburilor bilaterale a avut, pe ansamblu, o evoluţie pozitivă: creştere cu 3,78% faţă de anul 2011, din care exportul a crescut cu 3,46%, iar importul s-a majorat cu 3,93%. Ponderea în total este de 3,32%, ocupând locul 8 în topul partenerilor comerciali.

De asenea, la 31 martie 2013, valoarea schimburilor comerciale româno-austriece a fost de 780,95 milioane euro, din care export 254,47 milioane euro şi import 527,48 milioane euro. Volumul schimburilor bilaterale a avut o evoluţie pozitivă înregistrând o creştere cu 1,40% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012.