Veniturile totale ale societăţii sunt estimate la 98,464 milioane lei, iar cheltuielile la 96,615 milioane lei, Uzina Termoelectrică Midia urmând să încheie anul cu un profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit de 1,568 milioane lei.

Cheltuielile cu personalul au fost stabilite la 10,936 milioane lei, din care 7,577 milioane lei cheltuieli de natură salarială. Numărul de personal prognozat la finele anului este de 176 persoane, iar câştigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, de 3.588 lei.

Uzina Termoelectrică Midia Năvodari, aflată în subordinea Departamentului pentru Energie, are ca obiect de activitate producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice, instalaţiile utilizate fiind specifice unităţilor energetice producătoare de energie electrică şi termică care funcţionează pe hidrocarburi.

AGERPRES