Inițiativa pentru Competitivitate (INACO) anunță încheierea proiectului „Consiliere Vocațională cu privire la Meseriile viitorului, la învățământul profesional și dual, pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a din școlile generale ale sectorului 3” , în cadrul căruia  696 elevi și 134 părinți din Școlile sectorului 3 au beneficiat de sesiuni de training și consiliere vocațională din partea trainerilor INACO. În perioada 26 septembrie – 21 noiembrie 2019, cei 830 de beneficiari au fost implicați în 15 sesiuni de training, organizate separat – 10 cu elevii și 5 cu părinții acestora.

Acest proiect și-a propus și a reușit în mare măsură să conștientizeze și să responsabilizeze elevii, părinții și cadrele didactice cu privire la modul în care vor arăta meseriile viitorului, la nevoia de a îmbrățișa școlile profesionale și învățământul dual, oferind șanse egale de acces la informația relevantă pe care o pregătim atât tinerilor din școlile gimnaziale, cât și părinților și cadrelor didactice. Acest proiect poate contribui la alegerea unui parcurs profesional de succes, care să aducă fericirea și împlinirea profesională a cât mai multor tineri de azi din sectorul 3, prin implicarea activă a părinților și a cadrelor didactice, a consilierilor școlari, în parteneriat cu Primăria sectorului 3 și cu Inspectoratul Școlar al Sectorului 3”, a spus Andreea Paul, coordonatoarea proiectului și președinta organizației neguvernamentale INACO.

Echipa de experți INACO i-a consiliat pe elevii participanți cu privire la meseriile viitorului, ce abilități sunt necesare pentru a se integra în actuala piață a muncii, cum pot conștientizarea trăsăturile de comportament,  gândire și  motivație  care îi recomandă pentru o profesie sau alta și cum ar trebui să se raporteze la dinamica tehnologiei care schimbă radical profilul viitorului angajat în câmpul muncii. Trainerii care au lucrat cu părinții au abordat în special prejudecățile și mentalitatea care îi țin departe pe elevi de școlile profesionale și de învățământul dual, venind cu exemple de beneficii concrete care rezultă din alegerea învățământului profesional dual. Echipa de experți este compusă din Andreea Paul (conf. univ. dr. ASE), Marin Iachimov (consilier orientare vocațională), Mariana Nicolae (profesor emerit ASE) și Daniela Palade Teodorescu (jurnalist), membri ai think tank-ului INACO.

În proiect au fost implicați elevii din învățământul gimnazial terminal din 10 școli ale sectorului 3: Școala Gimnazială „Barbu Delavrancea”, Școala Gimnazială „Mihai Botez”, Școala Gimnazială nr. 95, Școala Gimnazială „Voievod Neagoe Basarab”, Școala Gimnazială nr. 116, Școala Gimnazială nr. 67, Școala Gimnazială nr. 78, Școala Gimnazială nr. 47, Școala Gimnazială “Mexic”, Școala Gimnazială nr. 55.

Proiectul a pornit de la necesitatea de a oferi soluții la criza majoră existentă pe piața muncii din România – lipsa forței calificate de muncă. Acest fenomen este cauzat de emigrarea masivă către Occident, dar și de dezinteresul tinerilor pentru învățământul tehnic, conform datelor furnizate de cercetările INACO pentru Banca Mondială.

Un rezultat-cheie al proiectului este publicarea ediției a doua a Ghidului Meseriilor Viitorului, lansată în prima zi a anului școlar 2019-2020, și organizarea celor 15 sesiuni de instruire care au ca obiect meseriile viitorului și consiliere vocațională cu privire la învățământul profesional și dual. Proiectul INACO a fost finanțat de Primăria Sectorului 3 pe baza contractului nr. 611507 din 30.08.2019, „Consiliere vocațională cu privire la meseriile viitorului, învățământul profesional și dual pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a din școlile generale ale sectorului 3”.

Ghidul Meseriilor Viitorului este disponibil pe https://inaco.ro/project/gmv2/ și are ca autori o echipă de spacialiști în educație și comunicare: conf. univ. dr. Andreea Paul (coordonator), Alexandru Mironov, prof. dr. Alexandra Cernian, lect. univ. dr. Anca Tamaș (expert de cercetare), dr. Marin Iachimov (expert consiliere vocațională), Mariana Nicolae (expert comunicare), Ioana Enache (expert civic).

INACO – Inițiativa pentru Competitivitate este o comunitate non-profit de manageri, consultanți, analiști, experți în domeniul economic, educațional, conectată la rețeaua de specialiști în economia de stat și privată din România. INACO sprijină prin analiză, investigație, cercetare și propunerea de soluții ridicarea nivelului de competitivitate economică a instituțiilor publice și al mediului de afaceri din România. INACO este o comunitate cu 56 de experți voluntari – economiști, sociologi, psihologi, antreprenori, mentori, futurologi, inovatori sociali, specialiști în digitalizare, știință și tehnică, în relații internaționale, branding, comunicare și PR, social shaper, global futurist. INACO crede că raportarea la tendințele tehnologice, științifice, economice și sociale ale viitorului prin educație non-formală și consiliere vocațională este obligatorie pentru competitivitatea tinerilor, pentru a fi fericiți și împliniți în viața profesională, prin corelarea propriilor aptitudini și vocații cu alegerile educaționale și profesionale potrivite.