Reprezntanții CNIPMMR consideră că iniţiatorul proiectului nu a aplicat testul IMM şi nu a analizat efectele asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, încălcând dispoziţiile art. 91 din legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare 

De asemenea, reprezentanţii CNIPMMR semnalează că iniţiatorul proiectului nu a respectat principiile fiscalităţii, respectiv asigurarea informării contribuabililor cu modificarea/completarea Codului fiscal "prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I", precum şi predictibilitatea impunerii, conform cu care trebuie să se asigure "stabilitatea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor obligatorii", "pentru o perioadă de timp de cel puţin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe şi contribuţii obligatorii". 

„Principiile stabilităţii legislative şi predictibilităţii sunt foarte importante, investitorii pentru realizarea unei investiţii luând măsuri vizând veniturile şi cheltuielile pe cel puţin 3 – 5 ani şi luând în calcul toate elementele, mai ales cele fiscale", se menţionează în comunicatul citat de Agerpres. 

Reprezentanţii CNIPMMR mai susţin că modificarea Codului fiscal şi reglementarea mecanismului privind plata defalcată a TVA va avea efecte negative semnificative asupra IMM-urilor, şi anume: costuri suplimentare generate de modificarea sistemelor informatice contabile; costuri bancare suplimentare cu noul cont, comisioane bancare suplimentare; afectarea cash-flow-ului şi blocarea banilor, deoarece pentru procedurile ANAF nu sunt prevăzute termene de aprobare şi sancţiuni; creşterea birocraţiei; efort semnificativ de implementare tehnică, având în vedere termenul foarte scurt, instituirea plăţii defalcate de TVA fiind obligatorie de la 1 octombrie 2017; neclarificarea tuturor aspectelor procedurale (factoring, reţineri de garanţii de bună execuţie, sume achitate pe baza facturilor de decontare, în numele şi contul altei persoane impozabile, compensări, etc), în condiţiile în care se majorează semnificativ amenzile (amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului; amendă cuprinsă între 2000 lei şi 4000 lei; amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului). 

CNIPMMR atrage atenţia asupra faptului că România va fi singura ţară din Uniunea Europeană ce va aplica mecanismul privind plata defalcată a TVA în mod generalizat şi obligatoriu începând cu data de 1 octombrie 2017, "fără consultări reale cu toate părţile interesate, fără analize de impact, fără testul IMM, fără testarea fezabilităţii mecanismului, fără clarificarea tuturor aspectelor procedurale, fără luarea în considerare a poziţiei partenerilor sociali, fără informarea şi pregătirea contribuabililor". 

În acest context, CNIPMMR reiterează importanţa dialogului social calitativ asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social. 

"În special pentru modificarea legilor organice, CNIPMMR reinterează importanţa dialogului social calitativ, 'consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social', potrivit dispoziţiilor art. 121 lit. b) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, 'consultarea organizaţiilor reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii privind conţinutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact şi a Testului IMM, cu valorificarea în mod corespunzător a propunerilor acestora sau motivarea nevalorificării poziţiei lor, documente ce vor însoţi proiectul de act normativ până la adoptare' potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările ulterioare, pentru asigurarea respectării principiilor reglementării inteligente şi stabilităţii cadrului legal", se precizează în comunicat.