Consiliul Naţional al Audiovizualului ar putea căpăta puteri sporite în România, dacă un proiect de lege va fi adoptat în formula actuală.

România trebuie să transpună în legislaţia naţională o serie de prevederi europene

Joi, 25 martie, Ministerul Culturii a anunţat că a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede mai multe modificări în domeniul audiovizual şi al cinematografiei. Pe această listă regăsim şi posibilitatea CNA de a restricţiona un serviciu media dacă incită la ură, violenţă şi terorism.

Ministerul Culturii a pus în consultare publică proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului şi a Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

Potrivit acestuia, România are obligaţia de a transpune, în legislaţia naţională, Directiva 2018/1808 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 noiembrie 2018, de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluţia realităţilor pieţei.

CNA va fi de acum atent la mesajele ce prezintă un risc pentru sănătatea publică

Proiectul pus în dezbatere publică de către Ministerul Culturii propune „redefinirea noţiunilor de serviciu media audiovizual, program, retransmisie, comunicare comercială, sponsorizare, plasare de produse, licenţă audiovizuală şi codare, fiind totodată introduse şi unele definiţii noi pentru noţiunile de serviciu de platformă de partajare, material video generat de utilizator, decizie editorială, furnizor de platformă de partajare şi autorizare servicii media audiovizuale la cerere”, se arată în Expunerea de motive a proiectului de Lege.

În plus, „s-a prevăzut un mecanism prin care CNA poate restricţiona un serviciu media audiovizual dacă acesta incită la ură, violenţă sau instigă la terorism ori dacă reprezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea publică”.

Proiectul introduce reglementări menite a încuraja autoreglementarea în domeniul audiovizual, dând posibilitatea elaborării unor coduri de conduită, impunând totodată şi o serie de cerinţe menite a asigura eficienţa acestora, în special în ce priveşte protecţia minorilor, fată de comunicările comerciale privind produsele cu alcool sau tutun, ori faţă de produsele, băuturile sau substanţele cu efect nutriţional negativ, relatează news.ro.

Noi reguli privind plasările de produse din programele audiovizuale

Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la serviciile media audiovizuale este prevăzută în proiectul de Lege. Va fi redenumit Capitolul III, astfel încât acesta să se intituleze “Accesibilizarea serviciilor media audiovizuale pentru persoanele cu dizabilităţi”, în scopul asigurării concordanţei dintre titlul capitolului şi sensul normelor cuprinse în acest capitol.

Prin proiect se completează reglementările privind sponsorizarea şi plasarea de produse în cadrul programelor audiovizuale, acestea fiind interzise dacă sunt realizate pentru tigări electronice sau flacoane de reumplere. Totodată, pentru comunicările comerciale şi plasările de produse se introduc noi reguli cu privire la conţinutul acestora şi la modul de difuzare.