Compania care va câştiga licitaţia trebuie să furnizeze '275 de PC-uri şi 1.250 de licenţe software (MS Office Standard 2013 English Edition)'. 

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 2 noiembrie 2015, ora 16,00. 

Statistica oficială în România se desfăşoară prin serviciile de statistică oficială şi este organizată şi coordonată de Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat. 

AGERPRES