”Celebrul ” Vladimir Ulianov Ilici Lenin, într-un discurs susținut în 1920 la Kremlin, a spus: „Comunismul înseamnă puterea sovietelor plus electrificare”. Și slugile de la noi au preluat rapid conceptul. Doar că pentru țară a fost unul din puținele lucruri bune făcute de comuniști. Iar pentru noi a fost prilejul înființării Icpe, care acum aniversează 70 de ani de activitate neîntreruptă.

Locul specialiștilor

Și pentru că sistemul energetic înseamnă echipamente de înaltă tensiune, putere foarte mare, mii de Amperi, infrastructură specifică si aparataj electric, iar un scurt circuit era la fel de distrugător, atât în capitalism, cât și în comunism, în Icpe a trebuit să primeze știința și tehnologia și nu criteriul politic. De aceea, la Icpe au fost atrași mai puțin politruci cu aere de academicieni, cât mai ales specialiști din industrie și universitari adevărați, „oamenii vechi” din electrotehnica românească, chiar dacă dosarul lor de cadre nu era întotdeauna pe placul decidenților politici.

Așa au venit să conducă și să lucreze la Icpe academicienii Remus Răduleț și Aurel Avramescu, profesorii universitari Alexandru Nicolau, Gheorghe Hortopan și foarte mulți specialiști din domeniul electrotehnic. ( Vezi https://www.icpe.ro/outstanding-personalities/  și   https://www.icpe.ro/icpe-works/ )

ICPE, mereu în contact cu realitatea

Astăzi, Icpe reprezintă o structură complexă ce acoperă o gamă largă de activități inovative, conectate prin profilul ELECTRIC.

Sub sigla ”70+” aniversarea Icpe  înseamnă o mare șansă și o mare oportunitate.

Într-o lume scufundată în toate tipurile de crize: economică, morală, sanitară, poate chiar existențială, într-o lume, care nu mai încape în ea însăși, iar planeta Pământ nu-i mai este îndeajuns, în care nici aerul nu mai poate fi respirat fără mască, iar îmbrățișarea a fost interzisă, într-o lume avidă de profit şi de confort, într-o lume care îşi caută un nou drum şi un nou destin, într-o perioadă de mari provocări, în care se fac pași uriași în cunoaștere şi în tehnologie, dar în care ne punem, mai curând, probleme de supraviețuire decât de construcție pe termen lung, Icpe aniversează 70 de ani de activitate neîntreruptă ca organizație implicată nemijlocit în realitățile vremii, plasându-ne ca întotdeauna la confluența drumului nobil al științei dedicată cunoașterii, cu ingineria şi tehnologia.

Istoria de 70 de ani a acestei organizații numită Icpe este, pe de o parte, un handicap prin metehnele, auto-mulțumirea, „blocarea în model” şi atitudinea kamikaze a unora în față provocărilor create de globalizare şi competiția acerbă din piață, dar este, în același timp, şi o mare șansă prin școala tradițională creată aici, expertiza câștigată, acumulările integratoare, cultura de firmă şi, mai ales, prin spiritul celor care au trecut pe aici, toate constituindu-se, azi pentru mâine, în ISTORIA Icpe.

70 de ani de cultură a științei

”70+”  înseamnă destinul unor oameni care au trecut şi au lăsat ceva din viața lor la Icpe

”70+”  mai înseamnă şi nenumărate contribuții științifice, tehnice sau inginerești la propășirea economică a României şi ne place să credem că mai înseamnă şi un act de cultură, dacă totuși putem accepta că știința face parte din cultură

”70+”  prin profesionalismul, abnegația şi străduința unor oameni, înseamnă construcția unui brand consacrat global

”70+”  înseamnă un fragment din istoria electrotehnicii romanești.

Pe 21 aprilie, la ora 14, se organizează un eveniment dedicat împlinirii a 70 de ani de existență a ICPE: evenimentul se desfășoară online și poate fi urmărit  în direct pe site-ul www.icpe.ro.