Instituţia a efectuat în acest an o campanie naţională pentru combaterea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă la agenţii economici care au ca obiect de activitate asistenţa spitalicească. 

Inspectorii de muncă au efectuat controale la 224 de spitale. Aceştia au constat 1.103 deficienţe, au dispus 1.104 de măsuri şi au dat 1.004 sancţiuni contravenţionale.Valoarea amenzilor aplicate a fost de 54.000 de lei. 

Dantes Nicolae Bratu a spus că acest această campanie a fost derulată şi pe fondul discuţiilor privind nerespectarea timpului legal de muncă. 

De asemenea, Inspecţia Muncii a efectuat o campanie privind verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la unităţile cu profil sportiv. 

Bratu a declarat că au fost controlaţi 673 de angajatori la care au fost constatate 1.263 de neconformităţi. Au fost sancţionaţi 583 de angajatori iar valoarea sancţiunilor contravenţionale a fost de 97.500 de lei.

SURSA: Agerpres