Raportat la același trimestru al anului anterior, rata șomajului este mai mare cu 0,3 puncte procentuale. Conform datelor INS, în trimestrul IV din 2012 acest indicator era de 6,9%.

Cel mai ridicat nivel s-a raportat în rândul tinerilor, unde acest indicator a fost de 24,3%. Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,2 puncte procentuale (7,8% pentru bărbaţi faţă de 6,6% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale, de 3,6 puncte procentuale (8,8% pentru mediul urban, faţă de 5,2% pentru mediul rural).

Populaţia activă a României era, la finele anului trecut, de 9,912 milioane de persoane, din care, 9,194 milioane de persoane erau ocupate şi 718.000 erau şomeri. Din rândul populaţiei ocupate, 6,279 milioane de persoane erau salariate.

Raportul de dependenţă economică (numărul persoanelor inactive şi în şomaj ce revin la 1.000 de persoane ocupate) a fost de 1313‰, mai ridicat pentru persoanele de sex feminin (1.690‰), precum şi pentru cele din mediul rural (1.340‰).