Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,5% în T4, faţă de T3 din

În trimestrul IV, Produsul Intern Brut a înregistrat, în termeni reali, o scădere de 0,5% față de trimestrul III al anului 2023. În comparație cu aceeași perioadă din 2022, PIB-ul a înregistrat o creștere de 3% pe seria brută și de 1,1% pe seria ajustată sezonier.

Potrivit comunicatului, seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost reevaluată în urma revizuirii estimărilor pentru trimestrele I-IV 2023, fără a se înregistra modificări semnificative față de varianta publicată anterior.

În trimestrul IV al anului 2023, Produsul Intern Brut (PIB), ajustat sezonier, a înregistrat o valoare estimată de 420,72 miliarde lei la prețuri curente, într-o scădere reală de 0,5% față de trimestrul precedent și în creștere cu 1,1% față de trimestrul IV al anului 2022.

Ca serie brută, PIB-ul estimat pentru trimestrul IV al anului 2023 a fost de 481,433 miliarde lei la prețuri curente. Așadar, a înregistrat o creștere reală de 3% față de aceeași perioadă din anul 2022, potrivit INS.

Contribuțiile la creșterea PIB

În ceea ce privește contribuțiile la creșterea PIB pe categorii de resurse pentru anul 2023, nu s-au înregistrat modificări semnificative față de varianta anterioară. Agricultura, silvicultura și pescuitul, industria și construcțiile au avut aceleași contribuții la creșterea PIB între cele două estimări. Volumul de activitate nu s-a modificat față de estimările anterioare.

În privința comerțului cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor; transportului și depozitării; hotelurilor și restaurantelor, s-a înregistrat o ajustare a contribuției de la +0,2% la +0,1%, datorată modificării volumului de activitate.

În cazul informațiilor și comunicațiilor, tranzacțiilor imobiliare, activităților profesionale, științifice și tehnice; activităților de servicii administrative și activităților de servicii de suport, contribuțiile la creșterea PIB au rămas constante între cele două estimări. Volumul de activitate nu s-a modificat semnificativ.

Intermedierea financiară și asigurările nu au avut o contribuție la creșterea PIB în cele două estimări. Volumul de activitate s-a redus ușor.

Administrația publică și apărarea, asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială și activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii au avut contribuții constante la creșterea PIB între cele două estimări, iar volumul de activitate nu a suferit modificări semnificative.

Dinamica PIB nu s-a modificat semnificativ în 2023

În anul 2023, dinamica PIB nu s-a modificat semnificativ față de varianta anterioară. Volumul impozitelor nete pe produs a crescut ușor.

În ceea ce privește utilizarea PIB-ului, modificări ale contribuţiei la creşterea PIB în anul 2023, între cele două estimări, au înregistrat:

  • cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice, de la +0,2% la +0,4%, ca urmare a creşterii volumului său cu 2,2 puncte procentuale de la 102,8% la 105,0%;
  • consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, de la +0,3% la +0,6%, ca urmare a creşterii volumului său cu 4,0 puncte procentuale de la 102,9% la 106,9%;
  • formarea brută de capital fix, de la +2,9% la +3,6%, ca urmare a creşterii volumului său cu 2,4 puncte procentuale de la 112,0% la 114,4%.