Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2010 au însumat 6036,2 mii, în scădere cu  0,7% faţă de cele din  anul 2009. Sosirile   turiştilor  români  în  structurile  de  primire  turistică  cu  funcţiuni  de  cazare  au  reprezentat  anul trecut 77,7% din numărul total de sosiri, în timp ce turiştii străini au reprezentat 22,3% din numărul total de sosiri, ponderi  apropiate de cele din  anul 2009.
Sosirile în hoteluri deţin în anul 2010 o pondere de 76,1% din totalul sosirilor în structurile de primire  turistică  cu  funcţiuni  de cazare. Faţă  de  anul 2009, sosirile  în  hoteluri  în   anul 2010, sunt în creştere cu 1,0%.
Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2010 au însumat  15967,1 mii, în scădere cu 7,1% faţă de cele din  anul 2009.
Înnoptările  turiştilor  români  în  structurile  de  primire  turistică  cu  funcţiuni  de cazare au  reprezentat  în anul 2010  82,7% din numărul  total de înnoptări, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat  17,3%.
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în anul 2010 a fost de  25,3% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu  2,8 puncte procentuale faţă de anul 2009. Indici  mai  mari  de  utilizare a  locurilor   de  cazare  în anul 2010  s-au  înregistrat  la spaţii de cazare pe nave (79,6%) şi la hoteluri ( 29,9%).
Aproape 7,5 milioane turişti străini
Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în anul 2010 de 7.498.300, în scădere cu 1% faţă de anul 2009. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (94,7%).
Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 59,4% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au  înregistrat din: Ungaria (38,9%), Bulgaria (17,6%), Germania (8,9%), Italia (7,4%).Transportul feroviar a înregistrat în anul 2010, comparativ cu anul  2009, cea mai  mare  creştere  (6,9%).
Plecările  vizitatorilor  români  în  străinătate,  înregistrate la punctele  de  frontieră,  au  fost  în anul 2010 de 10905,2 mii, în scădere cu 7,0%, comparativ cu anul 2009. Mijloacele de  transport  rutier au fost cele mai utilizate  de  vizitatorii  români pentru  plecările în  străinătate, reprezentând  75,8%  din numărul total de plecări. Comparativ cu anul 2009, cea mai mare creştere în anul 2010 s-a înregistrat la transportul aerian   (12,5%).
Decembrie 2010 a adus mai mulţi turişti
În luna decembrie  2010, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, au înregistrat o creştere cu  8,9% şi înnoptările o creştere cu 7,1%. Comparativ cu luna decembrie 2009, în luna decembrie 2010 la punctele de frontieră s-a înregistrat o scădere la sosirile vizitatorilor străini (-6,4%) cât şi la plecările în străinătate ale vizitatorilor români (- 4,6%).
“Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna decembrie 2010 au însumat  387,8 mii, în creştere cu   8,9% faţă de cele din  luna  decembrie 2009”, potrivit unui comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.
Sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna  decembrie anul trecut 81,7% din numărul total de sosiri, în timp ce turiştii străini au reprezentat 18,3% din numărul total de sosiri, ponderi  apropiate de cele din  luna  decembrie 2009.
Sosirile în hoteluri deţin în luna decembrie 2010 o pondere de  73,8% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare. Faţă de luna decembrie 2009, sosirile în hoteluri în luna decembrie  2010, sunt în creştere cu  9,4%.
Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna decembrie 2010 au însumat  891,1 mii, în creştere cu 7,1% faţă de cele din luna decembrie  2009. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna decembrie 2010  83,8% din numărul  total de înnoptări, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat  16,2 %.
În decembrie, cu 6,4% mai mulţi turişti străini decât în ultima lună din 2009
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna decembrie  2010 a fost de  18,6% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 0,4% procentuale faţă de luna decembrie  2009. Indici  mai  mari de  utilizare a  locurilor de cazare  în  luna decembrie 2010  s-au  înregistrat la  hoteluri   (21,1%) şi la bungalouri (16,7%) .
“Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna decembrie 2010 de 532,1 mii, în  scădere cu  6,4% faţă de luna decembrie 2009. Majoritatea  vizitatorilor  străini  provine  din  ţări  situate în  Europa (95,5%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat  57,5% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria ( 39,3%), Bulgaria (20,6%), Italia (9,0%), Germania (8,7%), Austria (4,2%), şi Polonia (3,2%).  Transportul naval a înregistrat în luna decembrie 2010, comparativ cu luna corespunzătoare a anului  precedent, cea mai  mare  creştere (208,2,%)”, se mai arată în document.
Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna decembrie 2010 de 753,0 mii, în scădere cu  4,6%, comparativ cu luna decembrie 2009. Mijloacele de  transport  rutier au fost  cele   mai  utilizate  de  vizitatorii  români   pentru  plecările   în  străinătate,  reprezentând  75,8 %  din numărul total de plecări. Comparativ  cu luna decembrie  2009,  cea  mai  mare creştere în luna decembrie 2010 s-a   înregistrat   la   transportul  naval  (120,5%).