Sindicaliștii avertizează cu privire la testarea celor nevaccinați: Trebuie să vizeze toţi salariaţii, fără discriminări

Uniunea Națională a Sindicatelor TESA din Sănătate notează că măsura testării trebuie să îi vizeze pe toți angajații, nu doar pe cei care nu s-au vaccinat, menționând că și cei vaccinați pot fi purtători ai virusului.

„Măsura testării, dacă se instituie, trebuie să vizeze toţi salariaţii, fără discriminări, cunoscut fiind faptul că persoanele vaccinate sunt purtătoare de virus şi pot infecta alte persoane, la fel ca şi persoanele nevaccinate. Singurul compromis justificat în contextul pandemiei COVID-19 este testarea salariaţilor şi a cetăţenilor cu suportarea costurilor de către angajatori/autorităţi şi cu asumarea eventualelor consecinţe în plan socio-economic, care derivă din rezultatele acestor testări”, se precizează în comunicatul uniunii sindicale.

Potrivit sindicaliștilor, măsurile propuse în proiectul de lege al Ministerului Sănătății sunt aberante și abuzive, amintind că proiectul de lege prevede în mod abuziv suspendarea de drept, pe o perioadă de 30 de zile, a contractelor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea personalul din unităţile publice şi private în cazul în care nu prezintă un certificat digital al UE privind COVID-19, iar în situaţia în care personalul din unităţile publice cumulează 30 de zile de suspendare, contractul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea încetează de drept.

„Dacă autorităţile şi angajatorii consideră că testarea personalului din sistemul sanitar este absolut necesară în contextul pandemiei COVID-19, atunci angajatorii şi/sau autorităţile trebuie să suporte cheltuiala cu testarea, precum şi eventualele consecinţe în plan socio-economic care derivă din rezultatele acestor testări. Acest lucru rezultă fără echivoc din textul de la art. 6 alin. (5) al acestei directive: ‘Măsurile privind securitatea, igiena şi sănătatea la locul de muncă nu trebuie să presupună, în nici o situaţie, obligaţii financiare din partea lucrătorilor'”, arată organizaţia sindicală.

Vaccinarea obligatorie împotriva COVID, interzisă

Rezoluţia 2361 (2021) a Consiliului Europei, organizaţie europeană din care şi România face parte, interzice statelor membre să facă obligatorie vaccinarea împotriva coronavirusului sau să utilizeze aceasta pentru discriminare împotriva celor ce nu sunt vaccinaţi, argumentează Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate.

Rezoluţia menţionează că „statele membre trebuie să se asigure că cetăţenii sunt informaţi că vaccinarea NU este obligatorie şi că nimeni nu este presat politic, social sau altfel să se vaccineze, dacă nu doresc să facă acest lucru ei înşişi; să se asigure că nimeni NU este discriminat pentru că nu a fost vaccinat, din cauza unor posibile riscuri pentru sănătate sau pentru că nu doreşte să fie vaccinat; să distribuie informaţii transparente despre siguranţa şi posibilele efecte secundare ale vaccinurilor, lucrând cu şi reglementând platformele de socializare pentru a preveni răspândirea dezinformării”, arată organizaţia sindicală.

Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate relevă că proiectul de lege propus de Ministerul Sănătăţii nu este în acord cu prevederi din Codul Muncii şi din Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Sector Bugetar Sănatate pe anii 2019-2021, iar din perspectiva Legii nr. 24 din 2000 privind tehnica legislativă, nu sunt respectate articolul 1, aliniatul 2 („Actele normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile prezentei legi, precum şi cu principiile ordinii de drept”) şi articolul 6, aliniatul 1 („Proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă. Soluţiile pe care le cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Sursă foto: Dreamstime