La finalul fiecărui an, departamentele financiar-contabile din cadrul companiilor se concentrează pe îndeplinirea obligațiilor legate de declararea și plata taxelor la bugetul de stat. Însă, pentru conformare fiscală și pentru optimizarea fluxului de numerar, societățile comerciale trebuie să deruleze o serie de operațiuni ce trebuie derulate periodic. Situația este valabilă pentru majoritatea companiilor, în special pentru cele care fac parte din grupuri multinaționale, inclusiv cele din domeniul auto.

Inventarierea anuală și implicațiile sale

Într-o industrie în care stocurile reprezintă principalul activ necesar în desfășurarea activității economice, este de așteptat ca, în urma procesului de inventariere anuală, să rezulte valori materiale care trebuie analizate cu atenție de departamentele financiar-contabile. În acest sens, este bine de știut că există multiple situații în care lipsurile la inventar nu sunt considerate automat nedeductibile din perspectiva impozitului pe profit.

Este cazul minusurilor care rezultă din cauza unor erori de comunicare între sistemele de gestiune a stocurilor și sistemele financiar-contabile. Exemplele de acest gen pot continua și, de aceea, contribuabilii trebuie să analizeze riguros fiecare situație care generează lipsuri în inventar.

Din perspectiva TVA, de asemenea, este esențială realizarea unei analize cu privire la obligațiile de ajustare sau de auto-colectare în cazul bunurilor care lipsesc din inventar sau la cele ce pot să apară ca urmare a pierderilor tehnologice și a consumului propriu.

În cadrul inspecțiilor fiscale, autoritățile acordă o atenție sporită unor astfel de aspecte și, de cele mai multe ori, concluzia acestora este defavorabilă contribuabililor.

Verificările esențiale din perspectivă fiscală

Una dintre verificările esențiale și cu un potențial impact pozitiv în fluxul de numerar ar fi analiza capitalurilor proprii, dat fiind faptul că, începând cu exercițiul de închidere pentru impozitul pe profit aferent anului financiar 2021, companiile pot opta pentru aplicarea unor reduceri importante de impozit pe profit. Acestea pot ajunge chiar și la 12%, în cazul în care capitalurile proprii au înregistrat creșteri față de anul anterior, notează specialiştii Deloitte.

O altă verificare esențială din perspectiva pregătirii raportării de final de an, cu impact în zona deductibilității cheltuielilor și a prețurilor de transfer, vizează cantitatea de informații deținute pentru documentarea tranzacțiilor transfrontaliere (cu precădere) care implică servicii prestate pentru contribuabili de persoane afiliate.

În acest caz, în plus față de testarea marjelor de profitabilitate, la finalul fiecărui an fiscal, companiile trebuie să se asigure că dispun de suficiente informații și documente suport pentru a demonstra prestarea efectivă a serviciilor și beneficiul obținut, dar și datele necesare cu privire la prețurile plătite pentru serviciile primite.

Revizuirea deducerii suplimentare a TVA aferentă achizițiilor de la furnizorii declarați inactivi sau cu codul de TVA anulat reprezintă, de asemenea, o acțiune care ar trebui întreprinsă cel puțin la final de an, dacă nu cu o recurență lunară.

De asemenea, contribuabilii care derulează operațiuni scutite cu drept de deducere a TVA trebuie să se asigure că dețin documente justificative în acest scop pentru livrări intracomunitare de bunuri sau pentru export. În cazul bunurilor de capital, compania trebuie să stabilească în ce măsură poate fi exercitat dreptul de deducere a TVA și să verifice obligația de ajustare anuală.