”Familiile monoparentale aflate în situație de dificultate al căror venit mediu lunar este mai mic decât 1,5 salarii minime brute pe țară au dreptul la un sprijin financiar ca formă de asistență socială. Sprijinul financiar se asigură prin acordarea unei indemnizații lunare cu întreținere, în condițiile prevăzute de prezenta lege, în suma netă echivalentă cu nivelul salariului minim brut pe țară la data stabilirii dreptului”, se arată în proiectul de lege, potrivit Mediafax. Proiectul de lege definește noțiunea de familie monoparentală astfel: „familia formată din persoana singură și copilul/copiii aflați în întreținere, în vârstă de până în 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învățământ-cursuri de o zi, organizată potrivit legii, și care locuiesc împreună”.

De asemenea, inițiativa arată că persoana singură din familia monoparentală este persoana care „este necăsătorită; este văduvă; este divorțată; al cărei soț/soție este declarat/ă decedat/ă prin hotărâre judecătorească; al cărei soț/soție se află în situațiile prevăzute la art 178 lit c sau d sin legea nr 287/2009; al cărei soț/soție este arestat/ă preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor; nu a âmplinit vârsta de 18 ani și se află în una din situațiile prevăzute la art 1-5; a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori dat în plasament unul sau mai mulți copii aflați în situațiile prevăzute la 1-5; a împlinit vârsta de 18 ani și asigură întreținerea propriilor frați minori, deoarece părinții au decedat, sunt decăzuți din drepturile părintești, sunt arestați preventic pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă (…); este bunic/ă, unchi/mătușă singur/ă care asigură întreținetea propriilor nepoți”.

Detalii pe hotnews.ro.