Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a transmis, joi, printr-un comunicat de presă, că va chema Ministerul Educaţiei Naţionale în judecată pentru anularea în parte a Ordinului ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021. Motivul: elevii care au obţinut media de admitere sub nota 5 sunt obligaţi să urmeze învăţământul profesional.

„În perspectiva adaptării sistemului educaţional românesc la standardele secolului XXI şi la cele europene, traseul educaţional pe care fiecare elev îl urmează ar trebui să fie ales de către acesta, luând în considerare interesele şi aptitudinile pe care le are. Acest fapt derivă şi din principiul enunţat de Legea educaţiei naţionale, al centrării sistemului educaţional pe beneficiarul său primar, elevul. Cu titlu de exemplu, dacă un elev nu are capacităţile necesare pentru a accede în învăţământul teoretic, dar are aptitudini în ceea ce priveşte artele sau sportul, el ar trebui să aibă posibilitatea de a opta pentru învăţământul vocaţional”, precizează AEC.

Dacă un elev nu a putut obţine media minimă pentru a ajunge la liceu, acest lucru nu garantează că are competenţele necesare pentru învăţământul profesional, ci poate avea cauze diverse, ce ţin atât de pregătirea cadrelor didactice, cât şi de condiţiile socio-economice ale familiilor lor. Preşedintele AEC, Andrei Mihai Tănase, subliniază că există discrepanţe importante între mediul urban şi rural şi în ceea ce priveşte nivelul de pregătire al cadrelor didactice.

„Este de la sine înţeles că nu putem avea aceleaşi pretenţii de la un elev care trăieşte într-o familie cu condiţie materială moderată, comparativ cu unul dintr-o familie cu condiţie materială deficitară. La fel, există discrepanţe între mediul urban şi rural, mai ales în ceea ce priveşte nivelul de pregătire al cadrelor didactice, cei mai mulţi profesori cu gradul I aflându-se în liceele „de top” din mediul urban, în timp ce profesorii debutanţi ajung, de regulă, în şcolile din mediul rural. Dacă un elev are potenţialul să ajungă un bun doctor, acesta poate fi irosit dacă statul nu a fost în stare să îi asigure condiţiile necesare pentru a îl exploata. Ca urmare, dacă un elev obţine media 5.00 la admitere, asta nu denotă din start că el nu este potrivit pentru învăţământul teoretic”, spune Andrei Mihai Tănase.