Sumele autorizate şi plătite au avut ca destinaţie subvenţiile europene pe anii 2009 şi 2010, plăţi pentru măsurile de piaţă şi ajutoare de stat, potrivit datelor APIA.
Astfel, plăţile aferente anului 2009 au constat în 300,8 milioane euro din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă), 523 milioane euro pentru plăţi pentru zone defavorizate, pachetele de agromediu şi plata pe cultură – componenta europeană din FEADR (Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală)  şi 308,7 milioane euro de la bugetul naţional.
Subvenţiile pentru 2010 au fost plătite prin campania de avans de la FEGA în valoare de  peste 207,7 milioane euro şi prin plăţi regulare de aproape 249 milioane euro, alte 219,3 milioane euro fiind plătite de la bugetul naţional.
Fermierii au mai primit şi plăţi pentru măsurile de piaţă: reconversie sector viti – vinicol, fructe în şcoli, lapte în şcoli, grupuri de producători, sprijin pentru persoane defavorizate, intervenţie piaţa cerealelor, în acest sens fiind alocate aproape 113,6 miliaone euro de la FEGA.
Ajutoarele de stat plătite în perioada respectivă au constat în plata naţională directă complementară în sectorul zootehnic aferent cererilor depuse în 2009 (peste 685 milioane lei) şi aferent anului 2010 (724,8 milioane lei), la care se adaugă acciza la motorină pentru care s-a plătit 143,6 milioane lei.