În perioada 1 iunie – 31 iulie 2013, în baza de date a ANOFM s-au înregistrat 43.008 absolvenţi, dintre care 3.970 persoane, în luna iunie 2013 şi 39.038 persoane, în luna iulie a.c.

Pentru luna iulie 2013, situatia absolventilor după forma de învăţământ este următoarea:

• 648 absolventi – primar, gimnazial si professional
• 35728 absolventi – liceal si post-liceal
• 2662 absolventi – universitar.

Potrivit ANOFM, absolvenţii care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu reuşesc sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale, beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referinta , pe o perioadă de 6 luni.

Indemnizaţia de somaj nu se acordă automat tuturor celor care s-au înscris în termenul legal de 60 de zile de la absolvire, ci se acordă la cerere.

ANOFM încearcă să ia măsuri pentru încadrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, acordându-le prime de încadrare, dacă aceştia se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada în care sunt înregistraţi la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă.
Mai multe informaţii, AICI.