Potrivit analizei Consiliului Fiscal, depăşirea s-a produs în contextul în care bugetul iniţial pe 2013 avea în vedere finanţarea unui număr maxim de posturi în sectorul bugetar de 1.187.000, iar media lunară a numărului de posturi ocupate în sectorul bugetar în primele 6 luni a fost mai mare cu 2.197 posturi (1.189.197 total posturi ocupate).

Faţă de decembrie 2008, numărul de posturi ocupate în sectorul bugetar a scăzut până la un minim atins în septembrie 2012 de 1.187.070, consemnând o scădere de peste 15% (-211.152 posturi ocupate), în principal ca urmare a introducerii regulii de 1 angajat nou la 7 plecări din sistem. Cele mai mari scăderi în această perioadă au fost înregistrate în cazul autorităţilor executive locale (-87.119), învăţământ preuniversitar (-38.305), sistemul sanitar (-23.6045), Ministerul Afacerilor Interne (-12.401), Ministerul Finanţelor Publice (-5.504), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (-3.518), Ministerul Apărării Naţionale (-3.036).

Cele mai mari creşteri în această perioadă au fost înregistrate în cazul Secretariatului General al Guvernului (+4.653), Ministerul Muncii (+1.840), Ministerul Justiţiei (+1.649), Ministerul Economiei (+1.502). Începând cu octombrie 2012, ca urmare a relaxării regulii de 1 la 7, numărul de posturi ocupate în sectorul bugetar a început să crească (+2.325 în perioada septembrie 2012 – iunie 2013), cele mai mari creşteri până în iunie 2013 fiind înregistrate la Ministerul Afacerilor Interne (+2.062), învăţământul preuniversitar (+1.493), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (+908) şi Ministerul Justiţiei (+419), iar cele mai mari scăderi fiind înregistrate în cazul Secretariatului General al Guvernului (-1.539), autorităţilor executive locale (-865) şi Ministerului de Finanţe (-413).

În contextul acestor evoluţii, Consiliul fiscal recomandă o abordare prudentă în trecerea de la regula 7 la 1 la cea de 1 la 1 şi o monitorizare foarte atentă a cheltuielilor de personal lunare.