În 2013, vor fi mişcări pe piaţa bancară din România, iar prioritatea o reprezintă rezolvarea problemelor legate de activele neperformante. De aici vor veni economiile din sectorul bancar, consideră oficialul Băncii Mondiale, care pledează pentru măsuri de stimulare a creşterii depozitelor bancare.

Europa Centrală şi de Est (CEE) continuă să fie o regiune interesantă pentru International Finance Corporation (IFC) şi, în cadrul restructurărilor bancare, acolo unde va fi nevoie de capital, ca răspuns la criză, suntem dispuşi să finanţăm, a declarat Ana Maria Mihăescu, prezentă la cea de-a 27-a ediţie a Conferinţei Asociaţiei Bancare pentru Europa Centrală şi de Est (BACEE).

Oficialul a explicat că, la modul general, cel mai bun indicator de evaluare a perspectivelor unei regiuni îl reprezintă FDI (investiţiile străine directe). Dacă în 2008 Europa Centrală şi de Est atrăgea 20 miliarde de euro pe lună, în 2012 a reuşit să atragă 10 miliarde de euro pe lună, sub nivelul înregistrat pe pieţele din Asia, dar mult înaintea pieţelor stabile din Europa Occidentală.

Profitabilitatea capitalului în Europa Centrală şi de Est a fost mai mare decât în Europa Occidentală întrucât intermedierea bancară a fost şi este mai puţin dezvoltată în CEE, dar aici există diferenţe în eficienţa operaţiunilor, apreciază oficialul IFC. Practic, în următorii ani, câştigătoare în atragerea capitalului străin vor fi ţările care vor găsi cele mai eficiente metode de rezolvare a problemelor legate de calitatea activelor şi de creditele neperformante şi cele care vor şti să atragă cât mai multe depozite locale.

În viitor, consideră Ana Maria Mihăescu, noul model de finanţare bancară în Europa Centrală şi de Est, în condiţiile lipsei spaţiului fiscal şi a banilor de la băncile mamă din Europa Occidentală, va fi reprezentat de depozitele bancare atrase de la populaţie şi de la societăţile locale, ca şi economiile obţinute din rezolvarea problemei creditelor neperformante.

În acest moment, susţine oficialul Băncii Mondiale, sistemele bancare din Polonia şi Cehia par a fi premiantele din CEE, dar, în funcţie de deciziile viitoare ale spaţiului politic şi a băncilor centrale, acest clasament s-ar putea modifica.

IFC investeşte în România în agricultură, producţie generală, infrastructură şi sănătate, în pieţele financiare şi asigură acces la finanţare pentru întreprinderile mici.

Înfiinţată în 1996, Asociaţia Bancară pentru Europa Centrală şi de Est (BACEE) reuneşte 42 de instituţii financiare importante din regiune. În perioada 22-23 aprilie are loc la Budapesta a 27-a ediţie a Conferinţei BACEE, la care participă 180 de invitaţi din 27 de ţări, dedicată evoluţiei economiei şi a sectorului bancar din Europa Centrală, Sud-Estul Europei, statele baltice, Turcia şi Comunitatea Statelor Independente, în contextul actualelor turbulenţe de pe pieţele financiare mondiale.