Veniturile regiei au fost stabilite la 45,1 milioane lei, iar cheltuielile la 44,294 milioane lei, Imprimeria BNR urmând să încheie anul cu un profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit de 650.000 lei.

Cheltuielile cu personalul sunt preconizate la 7,036 milioane lei, din care 5,098 milioane lei cheltuieli cu salariile. Numărul mediu de salariaţi a fost estimat la 130 persoane, iar câştigul salarial mediu lunar la 3.144 lei.

Regia Autonomă Imprimeria Băncii Naţionale este principalul furnizor de bilete de bancă al Băncii Naţionale a României. Prin facilităţile sale, Imprimeria asigură în prezent imprimarea a peste 80% din volumul total de bancnote româneşti în circulaţie.