„IMM-urile reprezintă peste 99 % din totalul întreprinderilor și angajează peste 90 de milioane de persoane în Europa. Ele reprezintă motorul economiei noastre și trebuie să rămână competitive și inovatoare. Statele membre trebuie să acționeze rapid pentru asigurarea implementării depline a Small Business Act”, susține vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, comisar pentru industrie și antreprenoriat.

Small Business Act (SBA) este cadrul de politici al UE destinat să întărească activitatea IMM-urilor astfel încât acestea să crească și să creeze locuri de muncă. Între 2008 și 2010, executivul de la Bruxelles și statele membre UE au implementat acțiuni stabilite în cadrul SBA pentru ușurarea sarcinii administrative, facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare și sprijinirea accesului lor la noi piețe. Astfel, de la adoptarea SBA, în iunie 2008 :

  • 100 000 de IMM-uri au beneficiat de pe urma instrumentelor financiare ale programului-cadru pentru inovație și competitivitate, creând peste 100 000 de locuri de muncă;
  • prin directiva privind plățile cu întârziere, autorităților publice li se cere, în prezent, să își plătească furnizorii în termen de 30 de zile, îmbunătățind fluxul de lichidități al întreprinderilor;
  • în majoritatea statelor membre, timpul și costurile necesare pentru înființarea unei întreprinderi s-au redus considerabil, scăzând media UE pentru o societate privată cu răspundere limitată de la 12 zile și 485 de euro în 2007, la 7 zile și 399 de euro în 2010.
  • procedurile online eficientizate și oportunitățile de ofertare în comun au făcut ca participarea la achiziții publice să fie mai ușoară pentru IMM-uri;
  • noul Centru UE pentru IMM-uri din China sprijină accesul IMM-urilor pe piețele chineze.