"Ordonanţa adoptată de Guvern transpune în legislaţia românească documentul strategic "Small Business Act" for Europe adoptat de Comisia Europeană în anul 2008 şi revizuit în 2011. Acest document statuează zece principii menite să ghideze concepţia şi punerea în aplicare, atât la nivelul UE cât şi la nivelul statelor membre, a politicilor de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii"- precizează Biroul de Presă al Guvernului.

Actul normativ adaptează principiile actului european la realităţile româneşti prin: instituirea obligativităţii evaluării ex-ante a impactului economic al actelor normative asupra IMM-urilor, evaluare care va fi însoţită de propuneri de soluţii alternative, precum şi prin sprijinirea dezvoltării sistemului educaţional de promovare a culturii şi competenţelor antreprenoriale.

Actul normativ mai prevede sprijinirea şi susţinerea formării profesionale a adulţilor în vederea creşterii calităţii resurselor umane necesare IMM-urilor, dar şi acordarea de facilităţi fiscale IMM-urilor pentru primul an fiscal de la înregistrarea în Registrul Comerţului.

Este prevăzută de asemenea sprijinirea nevoilor de finanţare ale IMM-urilor prin diverse instrumente investiţionale, vehicule financiare şi programe naţionale, dar şi limitarea introducerii de noi sarcini administrative sau obligaţii de raportare pentru IMM-uri în vederea asigurării unui mediu de afaceri prietenos- mai precizează comunicatul Guvernului.