"În cazul unui proprietar, persoană fizică sau persoană juridică, de mijloc de transport care face obiectul înmatriculării/înregistrării în România şi care înstrăinează/dobândeşte mijlocul de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, organul fiscal are obligaţia înregistrării actului de înstrăinare-dobândire în [Registrul local de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării]", scrie în normele Codului fiscal.

Astfel, dacă vânzătorul şi cumpărătorul au domiciliul în ţară, persoana care vinde maşina trebuie să prezinte autorităţilor fiscale locale contractul original de înstrăinare-dobândire, împreună cu patru copii certificate ale acestuia. Mai exact, cele cinci documente sunt folosite după cum urmează:

* exemplarul original rămâne la persoana care cumpără maşina;

* un exemplar certificat rămâne în arhiva organului fiscal local;

un exemplar certificat rămâne la persoana care vinde maşina;

un exemplar certificat, pe care se înscrie şi de către organul fiscal de la domiciliul cumpărătorului numărul de înregistrare din Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, se depune la Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor;

un exemplar certificat se depune la organul fiscal local unde îşi are domiciliul fiscal persoana care cumpără maşina.

Citiţi mai multe pe avocatnet.ro.