In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – Se aproba Lista cuprinzand agentii economici pentru care ministerele, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, au obligatia de a transmite lunar situatiile prevazute la art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerului Finantelor Publice, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. – Situatiile privind cheltuielile cu salariile realizate in luna anterioara si cumulat de la inceputul anului, structura fondului de salarii, precum si situatia indicatorilor privind evolutia creantelor si platilor restante, respectiv a pierderilor inregistrate de agentii economici cuprinsi in anexa la prezenta hotarare, se transmit in structura si in formatul solicitate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul Finantelor Publice.

LISTA
cuprinzand regiile autonome, companiile si societatile nationale
si societatile comerciale monitorizate in conformitate cu
prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001
A. Ministerul Industriei si Resurselor
1. Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. Bucuresti
2. Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” – S.A. Bucuresti
3. Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” – S.A. Bucuresti
4. Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucuresti
5. Societatea Nationala „Nuclearelectrica” – S.A. Bucuresti
6. Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare – Drobeta-Turnu Severin
7. Societatea Nationala a Petrolului „Petrom” – S.A. Bucuresti
8. Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Medias
9. Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” – S.A. Targu Mures
10. Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” – S.A. Bucuresti
11. Societatea Nationala „Romgaz” – S.A. Medias
12. Compania Nationala a Lignitului „Oltenia” – S.A. Targu Jiu
13. Compania Nationala a Huilei – S.A. Petrosani
14. Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” – S.A. Deva
15. Compania Nationala a Uraniului – S.A. Bucuresti
16. Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” – S.A. Baia Mare
17. Societatea Nationala a Carbunelui – S.A. Ploiesti
18. Compania Nationala „Romarm” – S.A. Bucuresti
19. Societatea Comerciala „Avioane Craiova” – S.A. Craiova, judetul Dolj
20. Societatea Comerciala „I.A.R.” – S.A. Brasov
21. Societatea Comerciala „I.O.R.” – S.A. Bucuresti
22. Societatea Comerciala „Romaero” – S.A. Bucuresti
23. Societatea Comerciala „Rompiro” – S.A. Orastie, judetul Hunedoara
B. Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei
24. Compania Nationala a Cailor Ferate „C.F.R.” – S.A.
25. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa „C.F.R. Marfa” – S.A.
26. Societatea de Servicii de Management Feroviar „S.M.F.” – S.A.
27. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori” – S.A.
28. Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.”- S.A.
29. Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” – S.A.
30. Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”
31. Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”
32. Compania Nationala „Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” – S.A.
33. Societatea Nationala „Aeroportul International Timisoara” – S.A.
34. Societatea Comerciala „Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM” – S.A.
35. Regia Autonoma „Autoritatea Aeronautica Civila Romana”
36. Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime Constanta” – S.A.
37. Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale „Radionav” – S.A. Constanta
38. Regia Autonoma „Registrul Naval Roman”
39. Compania Nationala „Administratia Porturilor Dunarii Maritime” – S.A. Galati
40. Compania Nationala „Administratia Porturilor Dunarii Fluviale” – S.A. Giurgiu
41. Compania Nationala „Administratia Canalelor Navigabile” – S.A. Constanta
42. Regia Autonoma „Administratia Fluviala a Dunarii de Jos” Galati
43. Regia Autonoma „Administratia Zonei Libere Constanta-Sud”
44. Regia Autonoma „Administratia Zonei Libere Braila”
45. Regia Autonoma „Administratia Zonei Libere Galati”
46. Regia Autonoma „Administratia Zonei Libere Sulina”
47. Regia Autonoma „Administratia Zonei Libere Giurgiu”
48. Regia Autonoma „Administratia Zonei Libere Curtici-Arad”
C. Ministerul Apararii Nationale
49. Regia Autonoma „Romtehnica”
50. Regia Autonoma „Romavia”.
D. Ministerul Justitiei
51. Regia Autonoma „Multiproduct”.
E. Serviciul Roman de Informatii
52. Regia Autonoma „Rasirom”.
F. Ministerul de Interne
53. Regia Autonoma „Rami Dacia”.
G. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
54. Compania Nationala „Posta Romana” – S.A.
55. Regia Autonoma „Inspectoratul General al Comunicatiilor”
H. Banca Nationala a Romaniei
56. Regia Autonoma „Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei”
57. Regia Autonoma „Monetaria Statului”
I. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
58. Societatea Nationala „Cai de Rasa” – S.A.
59. Societatea Nationala „Imbunatatiri Funciare” – S.A.
60. Societatea Nationala „Tutunul Romanesc” – S.A.
61. Regia Nationala a Padurilor
J. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului
62. Compania Nationala „Apele Romane” – S.A.
63. Compania Nationala „Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor” – S.A.
K. Ministerul Culturii si Cultelor
64. Compania Nationala a Imprimeriilor „Coresi” – S.A.
65. Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor „Romania-Film” Bucuresti
L. Ministerul Sanatatii si Familiei
66. Compania Nationala „Unifarm” – S.A. Bucuresti
M. Ministerul Educatiei si Cercetarii
67. Regia Autonoma „Editura Didactica si Pedagogica”
N. Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
68. Societatea Comerciala „Rafo” Onesti, judetul Bacau
69. Societatea Comerciala „Tractorul UTB” Brasov, judetul Brasov
70. Societatea Comerciala „Uzinele Sodice Govora”, judetul Valcea
71. Societatea Comerciala „Faur” – S.A. Bucuresti
72. Societatea Comerciala „Siderurgica” Hunedoara, judetul Hunedoara
73. Societatea Comerciala „Oltplast” Dragasani, judetul Valcea
74. Societatea Comerciala „Nitramonia” Fagaras, judetul Brasov
75. Societatea Comerciala „Carom” Onesti, judetul Bacau
76. Societatea Comerciala „Letea” Bacau, judetul Bacau
77. Societatea Comerciala „Rocar” – S.A. Bucuresti
78. Societatea Comerciala „Aro” Campulung, judetul Arges
79. Societatea Comerciala „Corapet” Corabia, judetul Olt
80. Societatea Comerciala „Contec” Tecuci, judetul Galati
81. Societatea Comerciala „Republica” Bucuresti
82. Societatea Comerciala „Cug” Cluj-Napoca, judetul Cluj
83. Societatea Comerciala „Electroturis” Turnu Magurele, judetul Teleorman
84. Societatea Comerciala „Rulmenti” Slatina, judetul Olt
85. Societatea Comerciala „CMB” Bocsa, judetul Caras-Severin
86. Societatea Comerciala „Brafor” Brasov, judetul Brasov