Articol unic. – Se aproba Normele metodologice privind modul de incasare si de distribuire a taxelor, tarifelor si drepturilor incasate la Ghiseul unic, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu
p. Ministrul administratiei publice, Ion Calin, secretar de stat Ministru de interne,
Ioan Rus Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, Ilie Sarbu Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, Miron Tudor Mitrea Bucuresti, 24 octombrie 2002. Nr. 1.203.

ANEXA NORME METODOLOGICE privind modul de incasare si de distribuire a taxelor, tarifelor si drepturilor incasate la Ghiseul unic.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) In punctele de control pentru trecerea frontierei de stat sunt abilitate sa isi desfasoare activitatea si sa incaseze taxe, tarife si alte drepturi, denumite in continuare taxe datorate in frontiera, prin Ghiseul unic urmatoarele institutii de interes central sau local:
– Ministerul de Interne – Politia de frontiera (taxa de viza, amenzi);
– Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei – Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” (tarife pentru folosirea drumurilor, tarife pentru depasirea limitelor masice si/sau gabarit, tarife pentru trecere pod pe sens Giurgiu-Ruse, tarif de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, precum si amenzi contraventionale pentru circulatia cu depasiri de limite fara autorizatie speciala in acest scop si lipsa rovinietei valabile);
– consiliile judetene (taxa de dezinfectie antiepizootica, taxa ecologica);
– Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor – Inspectoratul de Carantina Fitosanitara Vamala (acordare de avize);
– Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor – Inspectoratul de Politie Sanitar-Veterinara de Frontiera (tarif sanitar-veterinar, amenzi);
– Ministerul Finantelor Publice – Directia Generala a Vamilor (taxe vamale, comision vamal, accize, T.V.A., comision 5%-10%, tarif de prelucrare electronica a datelor, taxa speciala de 20 U.S.D., amenzi, garantii, sume confiscate, sume consemnate).
(2) Acronimele folosite pentru autoritatile care isi desfasoara activitatea in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat sunt prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2. – La Ghiseul unic se incaseaza sumele datorate in punctul de control pentru trecerea frontierei de stat de catre persoane fizice sau persoane juridice carora institutiile abilitate le stabilesc obligatii de plata. Sumele datorate se incaseaza in lei sau in valuta, conform prevederilor legale care le reglementeaza.
Art. 3. – (1) Documentele specifice functionarii Ghiseului unic sunt:
a) Borderou privind taxele datorate in frontiera (cod B1-J) pentru persoane juridice, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, document de comunicare catre Ghiseul unic de catre autoritatile abilitate sa stabileasca taxe in frontiera ce urmeaza sa se incaseze;
b) Borderou privind taxele datorate in frontiera (cod B1-F) pentru persoane fizice, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, document de comunicare catre Ghiseul unic de catre autoritatile abilitate sa stabileasca taxe in frontiera ce urmeaza sa se incaseze;
c) Chitanta privind taxele incasate in frontiera (cod M.F.P.-D.G.V. 56-3-3), conform modelului prevazut in anexa nr. 4;
d) Centralizator privind taxele incasate in frontiera, document editat pe calculator, prin care se comunica institutiilor abilitate sa perceapa taxe in frontiera sumele incasate intr-o anumita perioada – anexa nr. 5;
e) Decont incasari, document editat pe calculator, prin care se comunica casieriei centrale conturile bancare si cuantumul taxelor in frontiera care urmeaza a fi depuse din sumele incasate intr-o anumita perioada la Ghiseul unic – anexa nr. 6.
(2) Formularele pentru documentele prevazute la alin. (1) lit. a), b), d) si e) nu au regim special si pot fi editate pe calculator.
(3) Metodologia de completare si de utilizare a acestora, precum si a formularului-chitanta privind taxele incasate in frontiera (cod M.F.P.-D.G.V. 56-3-3) se stabilesc prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.

CAPITOLUL II

Fluxurile si responsabilitatile autoritatilor care isi desfasoara activitatea in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat in cadrul sistemului informatic al Ghiseului unic.

Art. 4. – Fluxurile in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat sunt, dupa cum urmeaza:
– flux intrare marfuri;
– flux iesire marfuri;
– flux intrare persoane fizice;
– flux iesire persoane fizice.

SECTIUNEA 1

Descrierea responsabilitatilor autoritatilor care isi desfasoara activitatea in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat pe fluxul intrare marfuri
Art. 5. – (1) Derularea operatiunilor pe fluxul intrare marfuri se efectueaza astfel:
1. Punctul de dezinfectie antiepizootica
In acest punct consiliile judetene efectueaza operatiunile de dezinfectie antiepizootica.
2. Punctul de control al AND
In acest punct persoana desemnata efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) completeaza un document propriu de evidenta operativa si facturi cu sumele datorate de transportator/reprezentantul acestuia;
b) completeaza documentul „Borderou privind taxele datorate in frontiera” cu:
– datele de identificare a mijlocului de transport (numarul de inmatriculare a vehiculului, remorcii si denumirea tarii de inmatriculare);
– datele de referinta ale documentului propriu de evidenta operativa (numarul, data, ora emiterii);
– cuantumul taxelor datorate in frontiera;
– data si ora completarii borderoului;
– numele, prenumele persoanei care stabileste suma de plata si semnatura;
c) inmaneaza transportatorului/reprezentantului acestuia borderoul impreuna cu documentul propriu.
3. Punctul de control fitosanitar
In acest punct persoana desemnata acorda, dupa caz, avizul fitosanitar sau refuzul de cordare a acestuia.
4. Punctul de control sanitar-veterinar
In acest punct persoana desemnata efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) completeaza documentul „Borderou privind taxele datorate in frontiera” cu:
– cuantumul taxelor datorate in frontiera;
– data si ora completarii borderoului;
– numele, prenumele persoanei care stabileste suma de plata si semnatura;
b) inmaneaza transportatorului/reprezentantului acestuia borderoul.
5. Punctul de control al Politiei de frontiera
In acest punct persoana desemnata efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) completeaza documentul „Borderou privind taxele datorate in frontiera” cu:
– denumirea persoanei juridice;
– datele din pasaport ale transportatorului/reprezentantului acestuia (numele, prenumele, codul tarii de cetatenie, seria si numarul pasaportului);
– cuantumul taxelor datorate in frontiera, specifice in relatia cu Politia de frontiera;
– data si ora completarii borderoului;
– numele, prenumele persoanei care stabileste suma de plata si semnatura;
b) inmaneaza transportatorului/reprezentantului acestuia borderoul.
6. Punctul de control al biroului vamal
In acest punct persoana desemnata efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) completeaza documentul „Borderou privind taxele datorate in frontiera” cu:
– cuantumul taxelor datorate in frontiera;
– data si ora completarii borderoului;
– numele, prenumele persoanei care stabileste suma de plata si semnatura;
b) inmaneaza transportatorului/reprezentantului acestuia borderoul.
7. Ghiseul unic
Ghiseul unic este structurat pe urmatoarele puncte de lucru dotate cu calculatoare legate intr-o retea locala:
a) receptie;
b) completare-comunicare date;
c) casierie.
(2) Punctele de lucru sunt dotate cu statii de lucru pentru fiecare autoritate, iar accesarea datelor se face pe baza de parola si utilizator.r
(3) La punctul de receptie transportatorul/reprezentantul acestuia prezinta borderoul impreuna cu celelalte documente (chitante componente ale documentelor proprii AND si facturi, pasaport, dupa caz, carnet TIR), iar persoana desemnata de catre autoritatea vamala va introduce datele de identificare din borderou, precum si taxele vamale si alte drepturi datorate autoritatii vamale, utilizand functia specifica din cadrul aplicatiei informatice.r
(4) La punctul de completare-comunicare date persoana desemnata de catre celelalte autoritati din frontiera va introduce propriile date utilizand functia specifica din cadrul aplicatiei informatice pusa la dispozitie de catre autoritatea vamala.r
(5) La punctul de casierie, unde va ajunge borderoul impreuna cu documentele prezentate, persoana desemnata de autoritatea vamala ce va utiliza modulul de casierie al aplicatiei informatice va efectua urmatoarele operatiuni:r
a) va incasa de la transportator/reprezentantul acestuia, pe baza de chitanta tiparita de calculator, cod M.F.P.-D.G.V. 56-3-3, in doua exemplare, sumele totale in lei si in valuta;r
b) va inmana transportatorului/reprezentantului acestuia exemplarul original al chitantei pe care si-a aplicat semnatura si stampila personala, impreuna cu celelalte documente prezentate, exceptand documentul propriu AND care va ramane la reprezentantul acestuia;r
c) va arhiva documentul „Borderou privind taxele datorate in frontiera”, cod B1-J;r
d) va edita la sfarsitul fiecarei ture documentul „Centralizator privind taxele incasate in frontiera”, pe care il va emite fiecarei autoritati.r
(6) La sfarsitul fiecarei ture casierul va edita documentul „Decont incasari”, pe care il va preda impreuna cu sumele incasate pe baza de proces-verbal de predare-primire casierului din tura urmatoare.r
(7) La terminarea programului casierul din ultima tura va preda sumele incasate la casieria centrala pe baza de proces-verbal de predare-primire.r
(8) Daca apar probleme neprevazute pe flux, legate de lipsa unor documente, a banilor etc., autoritatea care sesizeaza aceasta va retine documentul „Borderou privind taxele datorate in frontiera”, il va completa cu mentiunea REtINUT si il va preda la punctul de receptie.r
r
SECTIUNEA a 2-ar
r
Descrierea responsabilitatilor autoritatilor care isi desfasoara activitatea in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat pe fluxul iesire marfuri.r
r
Art. 6. – Derularea operatiunilor pe fluxul iesire marfuri se efectueaza astfel:r
1. Punctul de control al ANDr
In acest punct persoana desemnata efectueaza secventa de operatiuni descrisa la art. 5 alin. (1) pct. 2.r
2. Punctul de plata al taxei ecologicer
In acest punct consiliile judetene efectueaza operatiunile specifice.r
3. Punctul sanitar-veterinarr
In acest punct persoana desemnata efectueaza secventa de operatiuni descrisa la art. 5 alin. (1) pct. 4.r
4. Punctul de control al Politiei de frontierar
In acest punct persoana desemnata efectueaza secventa de operatiuni descrisa la art. 5 alin. (1) pct. 5.r
5. Punctul de control al biroului vamalr
In acest punct persoana desemnata completeaza in documentul „Borderou privind taxele datorate in frontiera” data si ora cand transportatorul/reprezentantul acestuia a trecut prin acest punct.r
6. Ghiseul unicr
In acest punct persoanele desemnate de fiecare autoritate vor efectua secventa de operatiuni descrisa la art. 5 alin. (1) pct. 7.r
r
SECTIUNEA a 3-ar
r
Descrierea responsabilitatilor autoritatilor care isi desfasoara activitatea in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat pe fluxul intrare persoane fizice.r
r
Art. 7. – Derularea operatiunilor pe fluxul intrare persoane fizice se efectueaza astfel:r
A. Pentru grup organizat – persoana fizica (sofer)r
1. Punctul de dezinfectie antiepizooticar
In acest punct consiliile judetene efectueaza operatiunile specifice.r
2. Punctul de control al ANDr
In acest punct persoana desemnata efectueaza secventa de operatiuni descrisa la art. 5 alin. (1) pct. 2, cu mentiunea ca se inlocuieste notiunea de transportator/reprezentant cu aceea de sofer.r
3. Punctul de control al Politiei de frontierar
In acest punct persoana desemnata efectueaza secventa de operatiuni descrisa la art. 5 alin. (1) pct. 5, cu mentiunea ca se inlocuieste notiunea de transportator/reprezentant cu aceea de sofer.r
4. Punctul de control fitosanitarr
In acest punct persoana desemnata acorda, dupa caz, avizul fitosanitar sau refuzul de acordare a acestuia.r
5. Punctul de control al biroului vamalr
In acest punct persoana desemnata efectueaza urmatoarele operatiuni:r
a) pentru fiecare persoana fizica din grup care datoreaza autoritatii vamale taxe vamale si alte drepturi completeaza un document propriu specific cu sumele datorate;r
b) inmaneaza persoanei fizice borderoul si un exemplar din documentul propriu.r
6. Ghiseul unicr
In acest punct persoanele desemnate de fiecare autoritate vor efectua secventa de operatiuni descrisa la art. 5 alin. (1) pct. 7, cu mentiunea ca se inlocuieste notiunea de transportator/reprezentant cu aceea de sofer sau, dupa caz, cu aceea de persoana fizica din grup care datoreaza taxe in frontiera.r
B. Pentru persoana fizicar
1. Punctul pentru dezinfectie antiepizooticar
In acest punct consiliile judetene efectueaza operatiunile specifice.r
2. Punctul de control al ANDr
In acest punct persoana desemnata efectueaza secventa de operatiuni descrisa la art. 5 alin. (1) pct. 2, cu mentiunea ca se inlocuieste notiunea de transportator/reprezentant cu aceea de persoana fizica.r
3. Punctul de control al Politiei de frontierar
In acest punct persoana desemnata efectueaza secventa de operatiuni descrisa la art. 5 alin. (1) pct. 5, cu mentiunea ca se inlocuieste notiunea de transportator/reprezentant cu aceea de persoana fizica.r
4. Punctul de control fitosanitarr
In acest punct persoana desemnata acorda, dupa caz, avizul fitosanitar sau refuzul de acordare a acestuia.r
5. Punctul de control al biroului vamalr
In acest punct persoana desemnata efectueaza urmatoarele operatiuni:r
a) pentru persoana fizica care datoreaza autoritatii vamale taxe vamale si alte drepturi completeaza un document propriu specific cu sumele datorate;r
b) inmaneaza persoanei fizice borderoul si un exemplar din documentul propriu.r
6. Ghiseul unicr
In acest punct persoanele desemnate de fiecare autoritate vor efectua secventa de operatiuni descrisa la art. 5 alin. (1) pct. 7, cu mentiunea ca se inlocuieste notiunea de transportator/reprezentant cu aceea de persoana fizica ce datoreaza taxe in frontiera.r
r
SECTIUNEA a 4-ar
r
Descrierea responsabilitatilor autoritatilor care isi desfasoara activitatea in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat pe fluxul iesire persoane fizicer
r
Art. 8. – Derularea operatiunilor pe fluxul iesire persoane fizice se efectueaza astfel:r
A. Pentru grup organizat – persoana fizica (sofer)r
1. Punctul de control ANDr
In acest punct persoana desemnata efectueaza secventa de operatiuni descrisa la art. 5 alin. (1) pct. 2, cu mentiunea ca se inlocuieste notiunea de transportator/reprezentant cu aceea de sofer.r
2. Punctul de plata al taxei ecologicer
In acest punct consiliile judetene efectueaza operatiunile specifice.r
3. Punctul de control al Politiei de frontierar
In acest punct persoana desemnata efectueaza secventa de operatiuni descrisa la art. 5 alin. (1) pct. 5, cu mentiunea ca se inlocuieste notiunea de transportator/reprezentant cu aceea de sofer.r
4. Punctul de control al biroului vamalr
In acest punct persoana desemnata completeaza in documentul „Borderou privind taxele datorate in frontiera” data si ora cand grupul a trecut prin acest punct.r
5. Ghiseul unicr
In acest punct persoanele desemnate de fiecare autoritate vor efectua secventa de operatiuni descrisa la art. 5 alin. (1) pct. 7, cu mentiunea ca se inlocuieste notiunea de transportator/reprezentant cu aceea de sofer.r
B. Pentru persoana fizicar
1. Punctul de control ANDr
In acest punct persoana desemnata efectueaza secventa de operatiuni descrisa la art. 5 alin. (1) pct. 2, cu mentiunea ca se inlocuieste notiunea de transportator/reprezentant cu aceea de persoana fizica.r
2. Punctul de plata al taxei ecologicer
In acest punct consiliile judetene efectueaza operatiunile specifice.r
3. Punctul de control al Politiei de frontierar
In acest punct persoana desemnata efectueaza secventa de operatiuni descrisa la art. 5 alin. (1) pct. 5, cu mentiunea ca se inlocuieste notiunea de transportator/reprezentant cu aceea de persoana fizica.r
4. Punctul de control al biroului vamalr
In acest punct persoana desemnata completeaza in documentul „Borderou privind taxele datorate in frontiera” data si ora cand persoana fizica a trecut prin acest punct.r
5. Ghiseul unicr
In acest punct persoanele desemnate de fiecare autoritate vor efectua secventa de operatiuni descrisa la art. 5 alin. (1) pct. 7, cu mentiunea ca se inlocuieste notiunea de transportator/reprezentant cu aceea de persoana fizica.r
r
CAPITOLUL IIIr
r
Incasarea taxelor, tarifelor si drepturilor datorate in punctul de control pentru trecerea frontierei de statr
r
Art. 9. – (1) Cuantumul taxelor datorate in frontiera se comunica Ghiseului unic de catre autoritatile care le-au stabilit, prin completarea documentului „Borderou privind taxele datorate in frontiera” (cod B1-J si cod B1-F).r
(2) Taxele in frontiera se incaseaza de catre birourile vamale care functioneaza in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, in numerar, la Ghiseul unic, eliberandu-se documentul „Chitanta privind taxele incasate in frontiera”, cod M.F.P.-D.G.V. 56-3-3.r
(3) In functie de modul de organizare a activitatii in punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, sumele incasate la ghiseele unice se depun la casieria centrala a biroului vamal, pe baza de proces-verbal de predare-primire, insotit de un borderou in care se centralizeaza documentele „Decont incasari” editate pe calculator de catre fiecare casier al Ghiseului unic la sfarsitul turei.r
Art. 10. – (1) Casierii Ghiseului unic inregistreaza sumele incasate in lei in registrul de casa, cod 14-4-7a sau cod 14-4-7-bA, si sumele incasate in valuta in registrul de casa, cod 14-4-7/aA sau cod 14-4-7/cA, in baza documentelor de incasare „Chitanta privind taxele incasate in frontiera”.r
(2) Sumele incasate potrivit alin. (1) sunt depuse la casieria biroului vamal in baza borderourilor centralizatoare.r
(3) Casierul biroului vamal intocmeste registrul de casa, cod 14-4-7a sau cod 14-4-7-bA pentru operatiunile de incasari si plati in lei si registrul de casa, cod 14-4-7/aA sau cod 14-4-7/cA, pentru operatiunile de incasari si plati in valuta, pe baza borderourilor depuse de casierii Ghiseului unic si a foilor de varsamant-chitanta.r
r
CAPITOLUL IVr
r
Distribuirea taxelor, tarifelor si drepturilor incasate in punctul de control pentru trecerea frontierei de stat. r
r
Art. 11. – (1) Sumele incasate in numerar se depun in conturi distincte, astfel:r
a) pentru drepturile incasate in contul autoritatii vamale se respecta precizarile privind modul de depunere a numerarului (lei si valuta) in vigoare;r
b) sumele incasate in lei si in valuta privind alte taxe in frontiera decat cele incasate in contul autoritatii vamale se depun cu „Foaie de varsamant-chitanta, cod 14.20.05/TS”, si, dupa caz, specificatia bancnotelor, in conturile deschise la trezoreriile locale sau la una dintre bancile din localitate, pe seama institutiilor respective.r
(2) In acest scop, in fiecare punct de control pentru trecerea frontierei de stat unde functioneaza Ghiseu unic se vor incheia conventii intre biroul vamal si institutiile abilitate sa isi desfasoare activitatea in acest punct, prin care sa se prevada conturile deschise la trezoreriile locale pentru taxele in lei si conturile deschise la una dintre bancile din localitatea pentru care se fac incasarile in valuta.r
(3) In situatia in care autoritatile abilitate sa isi desfasoare activitatea in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat sau unitatile din subordinea acestora nu au sediul fiscal in raza unitatii trezoreriei statului la care sunt deschise conturile autoritatilor vamale, prin conventiile incheiate va fi stabilita modalitatea de virare a sumelor cuvenite in conturile acestora.r
(4) Autoritatile pentru care se incaseaza taxe in frontiera prin Ghiseul unic au obligatia de a comunica in timp util modificarile referitoare la tipurile si cuantumul taxelor ce trebuie incasate, bancile/trezoreriile si conturile in care se depun acestea.r
(5) Foile de varsamant-chitanta si specificatiile bancnotelor se completeaza in baza informatiilor cuprinse in documentul „Decont incasari”, cu defalcare pentru fiecare autoritate pentru care se incaseaza taxe, tarife si alte drepturi prin Ghiseul unic.r
(6) Autoritatile care isi desfasoara activitatea in frontiera sunt instiintate zilnic asupra sumelor incasate prin ghiseele unice prin intermediul „Centralizatorului privind taxele incasate in frontiera” care se emite pentru fiecare institutie colectoare de catre casier la sfarsitul turei.r
r
CAPITOLUL Vr
r
Incasarea amenzilor contraventionale aplicate pentru contraventii savarsite pe teritoriul Romaniei. r
r
Art. 12. – (1) Conform art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2002, la Ghiseul unic, pe fluxul de iesire din tara, la solicitarea participantilor la trafic, pot fi incasate, in baza proceselor-verbale incheiate de catre agentii constatatori, amenzile contraventionale aplicate pentru contraventiile savarsite pe teritoriul Romaniei.r
(2) Institutiile care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice stabilesc contraventii pe teritoriul Romaniei sunt obligate sa transmita birourilor vamale care functioneaza in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat conturile deschise la trezorerii/banci in care se depun sumele incasate.r
(3) In situatia in care aceste informatii nu au fost comunicate biroului vamal si aceasta nu rezulta nici din actul prin care s-a stabilit contraventia, amenzile se vireaza integral la bugetul de stat.r
r
CAPITOLUL VIr
r
Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de incasare si de distribuire a taxelor, tarifelor si altor drepturi derulate prin Ghiseul unic.r
r
Art. 13. – (1) Birourile vamale care functioneaza in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat au obligatia de a inregistra in contabilitate operatiunile de incasari si plati ale taxelor in frontiera incasate prin Ghiseul unic, altele decat cele datorate in vama, utilizand urmatoarele conturi contabile:r
a) 13 „Casa”r
b) 110 „Sume de mandat”r
c) 231 „Creditori”r
d) 232 „Decontari cu bugetul statului”.r
(2) Sumele datorate in vama se inregistreaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare specifice autoritatii vamale.r
(3) Continutul si functiunea conturilor prevazute la alin. (1) sunt conform Planului de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 324/1984, cu modificarile ulterioare.r
(4) Contul 231 „Creditori” se desfasoara in analitic pe autoritati beneficiare de taxe, tarife si drepturi datorate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, iar in cadrul acestora, pe feluri de taxe in frontiera. Pentru sumele incasate in valuta evidenta contabila se conduce in valuta si in lei.r
(5) In creditul contului 231 „Creditori” se inregistreaza, in baza documentului „Decont incasari”, sumele incasate prin Ghiseul unic ce urmeaza sa fie varsate in conturile beneficiare, iar in debitul contului se inregistreaza, in baza foii de varsamant-chitanta si a specificatiei bancnotelor, sumele varsate in conturile autoritatilor beneficiare. Soldul creditor al contului reprezinta sumele incasate si care urmeaza sa fie varsate in conturile institutiilor beneficiare.r
Art. 14. – In contabilitatea biroului vamal aceste operatiuni vor fi evidentiate astfel:r
a) Incasarea in numerar a taxelor in frontiera, altele decat sumele datorate in vama, precum si a amenzilor incasate potrivit art. 12, pentru care se cunoaste contul bancar in care se vireaza acestea, in baza „Chitantei privind taxele incasate in frontiera” si a documentului „Decont incasari”:r
13 = 231/analitic autoritate/fel taxa, in frontierar
b) Incasarea in numerar, la solicitarea participantilor la trafic pe fluxul de iesire din tara, a amenzilor incasate pentru care nu se cunoaste contul bancar in care acestea trebuie virate:r
13 = 232r
c) Depunerea in contul de venituri al bugetului de stat a numerarului reprezentand taxe in frontiera incasate la Ghiseul unic, altele decat drepturi incasate in vama, in baza foii de varsamant-chitanta si a specificatiei bancnotelor, in conturile deschise pe seama autoritatilor beneficiare la trezoreria statului si banci:r
231/analitic autoritate/fel taxa, = 13r
in frontierar
d) Depunerea numerarului reprezentand amenzi incasate la solicitarea participantilor la trafic, pentru care nu se cunoaste contul bancar in care acestea trebuie virate:r
232 = 13r
e) Depunerea numerarului reprezentand amenzi incasate la solicitarea participantilor la trafic, pentru care se cunosc conturile bancare in care trebuie virate:r
110 = 13r
f) Virarea amenzilor incasate la solicitarea participantilor la trafic in conturile comunicate de catre diverse institutii:r
231/analitic/fel taxa, = 110 r
in frontierar
r
CAPITOLUL VIIr
r
Dispozitii finaler
r
Art. 15. – Organizarea si desfasurarea activitatii in sistem „ghiseu unic” in punctele de frontiera de alt tip – portuar, aeroportuar, feroviar -, cat si reglementarea unor aspecte specifice survenite in practica curenta a acestora, inclusiv a celor rutiere, se vor face prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor, cu avizul autoritatilor interesate.r
Art. 16. – Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.r
r
ANEXA Nr. 1r
r
LISTA acronimelor folosite pentru autoritatile care isi desfasoara activitatea r
in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat. r
r
C.J.t- consiliile judetener
M.A.A.P.-I.C.F.S.V.t- Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor – Inspectoratul de Carantina Fitosanitara Vamalar
M.A.A.P.-I.P.S.V.F.t- Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor -t Inspectoratul de Politie Sanitar-Veterinara de Frontierar
M.F.P.-D.G.V.t- Ministerul Finantelor Publice – Directia Generala a Vamilorr
M.I.-P.F.t- Ministerul de Interne – Politia de frontierar
M.L.P.T.L.-ANDt- Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei – Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”