bancile comerciale pentru: a) infiintarea, intretinerea si recoltarea culturilor agricole, precum si intretinerea si recoltarea plantatiilor; b) achizitionarea din productia interna sau producerea puilor de pasare pentru carne si oua, a purceilor pentru ingrasat, precum si a tineretului ovin si bovin pentru ingrasat; c) aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea medicamentelor si tratamentelor medicale pentru animale, a cheltuielilor curente pentru intretinerea si functionarea adaposturilor, utilajelor si instalatiilor aferente; d) asigurarea culturilor si plantatiilor impotriva efectelor daunatoare ale factorilor de risc natural, precum si asigurarea efectivelor de animale impotriva efectelor daunatoare ale factorilor de risc natural, a bolilor si a accidentelor. Art. 2. – (1) Beneficiaza de facilitatile oferite de Legea creditului agricol pentru productie nr. 150/2003 urmatorii: a) producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care exploateaza, in conditiile legii, terenuri agricole sau efective de animale, in scopul obtinerii productiei agricole destinate comercializarii, daca angajeaza credite; b) persoane fizice si juridice autorizate, care detin tehnica si specializarea in executarea de servicii pentru obtinerea productiei agricole, daca angajeaza credite in vederea prestarii serviciilor pentru activitatile prevazute la art. 1 lit. a); c) categoriile de integratori stabilite de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, care achizitioneaza si proceseaza productia agricola, daca angajeaza credite in vederea finantarii activitatilor prevazute la art. 1 lit. a), conform obligatiilor asumate prin contractele incheiate cu producatorii agricoli. (2) Pentru aceleasi lucrari agricole prevazute in tehnologiile specifice pe filiera de productie nu se pot acorda alocatii decat unui singur beneficiar. Art. 3. – (1) Bancile comerciale acorda credite producatorilor agricoli, prestatorilor de servicii in agricultura si integratorilor stabiliti prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, cu respectarea prevederilor Legii bancare nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si a normelor proprii de creditare. (2) Creditele acordate beneficiarilor pot fi garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural sau de alte societati comerciale de profil, precum si de imprumutat, prin: a) gaj fara deposedare constituit asupra culturilor, animalelor sau masinilor si utilajelor agricole, asigurate la societati de asigurare; b) ipoteca constituita asupra cladirilor si terenurilor agricole sau alte garantii agreate de bancile creditoare. (3) Perioada maxima de rambursare a creditului este de 360 de zile de la acordare, termenele de rambursare a ratelor de imprumut si de plata a dobanzilor aferente urmand sa fie convenite in functie de tehnologiile agricole specifice, corelate cu perioada de valorificare a productiei. Art. 4. – (1) Beneficiarii creditelor agricole pentru productie, care ramburseaza creditele si platesc dobanzile aferente la termenele scadente prevazute in contractele de imprumut, beneficiaza de fonduri publice de pana la 30% din volumul creditului. (2) Nivelul fondurilor publice se va stabili diferentiat in fiecare an, pentru fiecare cultura, plantatie si specie de animale, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului. (3) Sumele necesare fondurilor publice se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului. (4) Pentru obtinerea fondurilor publice, beneficiarii de credite pentru productie vor solicita bancilor comerciale documentatia privind utilizarea si rambursarea integrala a creditelor, documentatia urmand sa se depuna la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti. (5) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, pe baza solicitarilor si a documentatiilor primite de la beneficiarii de credite agricole pentru productie, in vederea obtinerii fondurilor publice, vor intocmi situatia justificativa conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care va fi transmisa la Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului. (6) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, pe baza solicitarilor primite de la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, referitoare la fondurile publice aferente creditelor agricole pentru productie rambursate integral, va intocmi situatia centralizatoare conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care va insoti cererea de deschidere de credite, transmisa de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului la Ministerul Finantelor Publice. Art. 5. – Specialistii directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de a verifica la producatorii agricoli respectarea destinatiei creditelor acordate. Art. 6. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.