Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale(MADR) a întocmit un proiect de hotărâre de guvern care stabileşte “cadrul organizării şi funcţionării pieţelor de legume şi fructe, prin instituirea unor măsuri de reglementare a comercializării acestor produse, pe filiera producător – comerciant en gross – comerciant en detail”.

Potrivit proiectului de act normativ, pe tarabele din pieţe va fi permisă comercializarea en detail a legumelor şi fructelor proaspete exclusiv de către producătorii agricoli persoane fizice şi numai a produselor din producţie proprie, autohtonă.

Persoanele juridice vor putea comercializa legume şi fructe proaspete în spaţii individuale din cadrul pieţelor agroalimentare, delimitate distinct, cu respectarea normelor de evidenţă şi fiscalitate prevăzute de legislaţia în vigoare şi existenţa caselor de marcat.
Sunt prevăzute şi o serie de obligaţii privind certificatele de producător, atât pentru comerţul en gross cât şi pentru cel en detail. Astfel, comercializarea en gross a legumelor şi fructelor proaspete de către producătorii agricoli persoane fizice se realizează în baza carnetului de producător legume/fructe eliberat în condiţiile legii, al cărui model este prevăzut în anexa la proiect. De asemenea, comercializarea en-detail a legumelor şi fructele proaspete obţinute pe exploataţia proprie de către producătorii agricoli persoane fizice se face în baza certificatului de producător eliberat în condiţiile legii, fără a fi necesară evidenţierea acesteia în carnetul de producător legume fructe.

Carnetul de producător legume/fructe se eliberează de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, contra-cost, producătorilor de legume fructe, persoane fizice şi se vizează de către asociaţii sau organizaţii profesionale din agricultură, constituite la nivel teritorial sau local.
Achiziţia şi transportul în scop comercial al legumelor şi fructelor proaspete se face în baza documentelor care să justifice provenienţa licită a acestora şi anume: factură fiscală şi certificat de conformitate, în cazul achiziţiilor de la persoane juridice;  borderou de achiziţie la care se anexează file aferente din carnetul de producător corespunzătoare cantităţilor înscrise în borderoul de achiziţie, în cazul achiziţiilor de la producători agricoli persoane fizice. Transportul de legume şi fructe destinate consumului familial fără a necesita filă aferentă din carnetul de producător sau alt document cu regim fiscal este permisă pentru o cantitate maximă de 50 kg. Nerespectarea acestor condiţii se va sanţiona cu amenzi contravenţionale cuprinse între 1000 şi 20.000 de lei.