Execuţia bugetului general consolidat pe primele patru luni din 2015 s-a încheiat cu un excedent de 6 miliarde lei, respectiv 0,85% din PIB. În acelaşi timp, cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente  programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 5,3 miliarde lei,  respectiv 0,8% din PIB. În primele patru luni ale anilor anteriori, cheltuielile cu investiţiile au fost de:

5,9 miliarde lei, însemnând 0,9% din PIB, în 2014

9,7 miliarde lei, însemnând 1,55% din PIB, în 2013

9,6 miliarde lei, însemnând 1,45% din PIB, în 2012

Despre investiţiile făcute anul trecut, Capital a scris aici:

În ianuarie-aprilie 2015, veniturile bugetului au fost de 76,03 miliarde lei, reprezentând 10,9% din PIB. S-au înregistrat creșteri față de aceeași perioadă din 2014 la încasările din: TVA (+20,0%), impozitul pe venit (14,2%), venituri nefiscale(+30,9%) și accize (+4,1%). Încasările din contribuții de asigurări sociale au scăzut doar cu 0,3% faţă de anul anterior, reflectându-se atât măsura de reducere cu 5 pp a contribuțiilor angajatorilor, cât și creșterea pe anul 2015 cu 0,5 pp a cotei de contribuție căre pilonul II de pensii.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 70,1 miliarde lei, au crescut în termini nominali cu 0,5% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, dar s-au diminuat cu 0,5 pp ca pondere în PIB. În structură, pe principalele titluri de cheltuieli s-au înregistrat reduceri semnificative la bunuri și servicii (-5,5%), subvenții (-1,8%). Cea mai mare diferență s-a înregistrat la dobânzi (-17,7%) ca urmare a sezonalității plăților și a scăderii randamentelor la titlurile de stat.