Ministerul Finanţelor a publicat miercuri, 24 noiembrie, proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an.

Primul lucru care iese în evidenţă este majorarea deficitului bugetului de stat cu 4,831 miliarde de lei.

Deficitul bugetului general consolidat, în sumă absolută, calculat potrivit metodologiei naţionale (cash) creşte la 84,905 miliarde de lei, acesta menţinându-se la 7,13% din PIB.

Ministerele Finanţelor, Sănătăţii şi Muncii primesc cei mai mulţi bani la rectificare

Marele câştigător al acestei rectificări bugetare va fi Ministerul Finanţelor, care va primi cei mai mulţi bani, urmat de cel al Sănătăţii şi al Muncii, potrivit proiectului dat publicităţii de Ministerul Finanţelor.

Ministerul Finanţelor, la Acţiuni Generale, are prevăzut un plus de 3,409 miliarde lei, din care plus 1,265 miliarde lei dobânzi, plus 727,3 milioane lei Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, plus 100 milioane lei Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate, plus 140 milioane lei Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene, plus 169 milioane lei Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat şi plus un miliard lei Sume aferente asistenţei financiare nerambursabile alocată de Uniunea Europeană în perioada de programare 2014-2020.

Ministerul Sănătăţii figurează cu plus 2,451 miliarde lei per sold, în principal pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Banii vor mai fi folosiţi şi la asigurarea necesarului de finanţare până la sfârşitul anului aferent drepturilor de personal pentru unele categorii de medici şi personal medical din spitale, cabinete medicale şcolare, asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari, programe de sănătate finanţate din bugetul ministerului sau plata unor despăgubiri civile reprezentând restituiri de clawback.

O sumă apropiată va primi şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale: 2,195 miliarde lei per sold. Fondurile vor fi folosite în special pentru:

  • asigurarea drepturilor de natura asistenţei sociale în vederea compensării aferente consumului de energie electrică şi gaze,
  • plata indemnizaţiilor acordate la întreruperea activităţii în condiţiile pandemiei, a alocaţiilor de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu handicap, a indemnizaţiei de creştere a copilului,
  • plata integrală a pensiilor şi indemnizaţiilor şi a ajutorului de încălzire,
  • diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 142,4 milioane lei, a transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj cu suma de 49,4 milioane lei, concomitent cu majorarea transferurilor din bugetul de stat către Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale cu 82 milioane lei.

Agricultura, Transporturile, Energia şi Economia, marii perdanţi

Cele mai mari scăderi urmează să fie operate la Ministerul Agriculturii, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Energiei şi Ministerul Economiei, se mai arată în proiectul de rectificare bugetară.

La Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este preconizată o diminuare a creditelor bugetare de 2,314 miliarde lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară a +74 milioane lei pentru acordarea subvenţiei reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

S-au identificat economii la cheltuieli de personal (-9 milioane lei), bunuri şi servicii (-3,5 milioane lei), transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-62,9 milioane lei), contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale (-0,12 milioane lei), fonduri externe nerambursabile ca urmare a întârzierilor în implementarea acţiunilor aferente perioadei de tranziţie 2022-2023 (-2,3 miliarde lei), renta viageră agricolă (-3 milioane lei), cheltuieli de capital (-8,8 milioane lei) şi împrumuturi (-1,0 milioane lei).

La Ministerul Transporturilor, bugetul va ri redus cu 757,3 milioane de lei, pers sold. S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-0,4 milioane lei), bunuri şi servicii (-1,0 milioane lei), dobânzi (-2,4 milioane lei), la transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-7,3 milioane lei), la alte transferuri (-65,1 milioane lei), la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-948 milioane lei), la alte cheltuieli (-3 milioane lei), la cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (-0,3 milioane lei), la active financiare reprezentând participarea la capitalul social al operatorilor economici aflaţi sub autoritatea ministerului (-25 milioane lei), precum şi la ratele aferente creditelor externe (-8,8 milioane lei).

Se asigură sume suplimentare la subvenţii pentru operatorii economici de sub autoritatea ministerului (+300 milioane lei) şi pentru decontarea facilităţilor de care beneficiază diferite categorii sociale (+4 milioane lei).

Întreg proiectul de rectifcare bugetară poate fi consultat la acest link.

62226498