Împrumut pentru refinanțarea datoriei publice

În luna octombrie 2023, MF (Ministerul Finanţelor) a planificat împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 5,8 miliarde de lei. La sumă se pot adăuga 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Suma totală, de 6,595 miliarde de lei, este cu 260 de milioane de lei mai mică. Faţă de cea care a fost programată în septembrie, de 6,855 miliarde de lei. Ea va fi destinată refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, în data de 16 octombrie va fi organizată licitaţie pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discont. În sumă de 500 milioane lei, cu scadenţa în 29 aprilie 2024.

De asemenea, pe parcursul lunii octombrie, vor fi lansate nouă emisiuni de obligaţiuni de tip benchmark. Cu o valoare totală de 5,3 miliarde lei. Urmate a doua zi de o sesiune suplimentară de oferte necompetitive. Cu o valoare de 15% din valoarea iniţială a emisiunii de obligaţiuni (795 milioane de lei în total).

Astfel, au fost programate licitaţii pentru o emisiune de obligaţiuni de 400 milioane lei, în data de 30 octombrie. Una de 500 de milioane de lei, în 19 octombrie, două emisiuni de 700 milioane lei, în 26 octombrie. Și pentru cinci emisiuni de 600 milioane lei în zilele de 2, 5, 9, 12 şi 23 octombrie.

Deficitul a crescut în primele 8 luni

Deficitul bugetar general consolidat a crescut la 2,65% din Produsul Intern Brut (PIB) după primele opt luni ale anului. Acesta a ajuns la 42,19 miliarde de lei. În aceeași perioadă a anului anterior deficitul era de 2,34% din PIB și însuma 32,98 miliarde de lei, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

Execuția bugetului general consolidat în primele șapte luni ale anului 2023 s-a încheiat cu un deficit de 38,6 miliarde de lei, reprezentând 2,43% din PIB.

Veniturile totale au înregistrat o creștere semnificativă de 12,5% în primele opt luni ale anului curent. Ele au ajuns la suma de 330,47 miliarde de lei. Pe de altă parte, cheltuielile au crescut cu 14% în termeni nominali comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, atingând suma de 372,66 miliarde de lei.

Conform Finanțelor, evoluţia veniturilor a fost susţinută de avansul încasărilor din fonduri europene, impozitul pe salarii şi venit, venituri suplimentare din sectorul energetic (utilizate în cadrul schemei de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale şi reflectate în categoria „alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii”), contribuţii de asigurări şi impozitul pe profit.