Potrivit Mediafax, principala modificare prevăzută de noul act normativ constă în transformarea în acţiuni a creanţelor statului faţă de Poşta Română, înainte de privatizarea companiei, proces care se va realiza în urma unei majorări de capital, prin dobândirea de către un investitor a 51% din acţiuni. Un alt cadou făcut noului proprietar constă în restructurarea companiei înainte de privatizare, proces aflat în plină derulare.

"Privatizarea Poştei Române se realizează prin metoda majorării de capital social, prin aport de capital privat, prin dobândirea de către un nou investitor a unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al companiei, inclusiv cel rezultat ca urmare a conversiei creanţelor statului faţă de Poşta Română în acţiuni, în măsura realizării acesteia, dacă este cazul, în cadrul unei operaţiuni de majorare de capital prin emisiune de noi acţiuni", stabileşte proiectul de act normativ ce urmează a fi adoptat de Guvern. Acţionarii Poştei Române sunt Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) – 75% şi Fondul Proprietatea – 25%.

Citiți și:

RAPORT: Cum a fost devalizată Poșta Română. Pagube de zeci de milioane de euro
Noile acţiuni emise vor fi oferite spre subscriere investitorului selectat, în vederea dobândirii cotei de 51% din capitalul social, precum şi acţionarului existent Fondul Proprietatea, pentru menţinerea cotei sale de participaţie la capitalul social al companiei prin exercitarea dreptului de preferinţă. În cazul în care Fondul Proprietatea nu îşi exercită dreptul de preferinţă ori şi-l exercită parţial, investitorul selectat va subscrie un număr de acţiuni mai mic decât cel oferit iniţial, astfel încât, în oricare situaţie, participaţia sa la capitalul social al companiei să reprezinte 51% din capitalul social al companiei rezultat în urma operaţiunii de majorare.

Restructurare, înainte de privatizare

Un alt cadou făcut noului proprietar al Poştei este restructurarea companiei înainte de privatizare, prin disponibilizarea a peste 3.600 de angajaţi.
Poşta Română a încheiat deja selecţia personalului aferent procesului de restructurare. „Peste 65% dintre angajaţii ce vor părăsi compania au optat individual pentru înscrierea în procesul de disponibilizarea colectivă. Procesul de restructurare a Poştei Române are ca obiectiv pe termen scurt restabilirea echilibrului între volumul de prestaţii poştale şi numărul de angajaţi ai companiei, asigurând astfel premisele creşterii competitivităţii Poştei Române pe piaţa serviciilor poştale, piaţă liberalizată începând cu luna ianuarie 2013”- se arată într-un comunicat remis de Posta Română.

În cadrul procesului de restructurare a companiei vor fi disponibilizaţi 3.650 de angajaţi, pe baza procedurii şi a setului de criterii stabilite de conducerea companiei, de comun acord cu Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România. În conformitate cu calendarul procesului de restructurare, în perioada 28 – 31 august 2013, a avut loc testarea profesională a angajaţilor, având ca obiectiv selectarea personalului excedentar. În perioada 18 – 23 august 2013, un număr de 2.392 de angajaţi ai companiei au optat individual, în scris, pentru disponibilizarea colectivă.

Începând cu 3 septembrie 2013 se  emit deciziile de încetare a contractului de muncă, cu acordarea preavizului legal de 20 de zile lucrătoare. Drepturile cuvenite salariaţilor disponibilizaţi se vor acorda conform prevederilor OUG 36/2013, corelate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă 2008/2018, valabil în C.N. Poşta Română S.A.

Pentru anul 2013, din bugetul asigurărilor pentru şomaj au fost alocate 7,4 milioane lei, pentru plăţile corespunzătoare personalului disponibilizat de la Poşta Română. “”Echipa de management a Poştei Române are ca obiective principale creşterea veniturilor, reducerea cheltuielilor şi consolidarea poziţiei de lider pe piaţă a companiei, în contextul liberalizării totale a pieţei serviciilor poştale începând cu data de 1 ianuarie 2013”- mai precizează comunicatul.
Poşta Română este lider pe piaţa serviciilor poştale în România, are o cifră de afaceri anuală de peste 1,2 miliarde lei şi operează printr-o reţea de peste 5.600 de oficii poştale cu acoperire naţională.

Anual, sunt procesate sute de milioane de trimiteri poştale şi sunt distribuite către 5.000.000 de beneficiari drepturi băneşti aferente sistemului public de pensii, al asigurărilor sociale de stat, IOVR, agricultori şi pensii militare.