Guvernul pregătește legea care permite munca până la 70 de ani. Cumulul pensie-salariu va fi interzis în cazul bugetarilor.

Astfel, Executivul condus de Florin Cîțu pregătește o Lege prin care angajații la stat și la privat pot opta, după ce împlinesc vârsta de pensionare, să muncească în continuare până la vârsta de 70 de ani.

Guvernul pregătește legea care permite munca până la 70 de ani. Precizări separate pentru bugetari

Diferența între cele două categorii de angajați, la stat și la privat, este că bugetarii care aleg să muncească după ce ies la pensie nu vor mai primi pensia pe perioada în care muncesc.

Nu același lucru se întâmplă în sectorul privat, unde angajații pot cumula pensia cu salariu.

Trebuie precizat că posibilitatea muncii până la 70 de ani nu este o obligație pentru angajați, ci doar o opțiune de care beneficiază aceștia.

Iar angajații care au optat să muncească până la 70 ani pot să renunțe în orice moment la alegerea făcută și să rămână la pensie.

”Persoanele care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire în funcție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială și care au și calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii/sistemului pensiilor militare de stat/ beneficiari ai pensiilor de serviciu au obligația ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să își exprime în scris opțiunea pentru continuarea activității în baza aceluiași contract de muncă, raport de serviciu sau act de numire, după caz, până la împlinirea vârstei de 70 de ani sau pentru încetarea contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau a actului de numire în funcție, după caz.”, arată proiectul de act normativ.

Continuarea activității suspendă plata pensiei

”În situația în care persoanele prevăzute la alin. (1) își exercită opțiunea pentru continuarea
activității, se suspendă plata pensiei începând cu data de întâi a lunii următoare exprimării opțiunii.”, mai prevede documentul.

”Persoanele care au calitatea de pensionari şi continuă activitatea în condițiile alin. (1) pot opta, la cerere, pentru reluarea plății pensiei şi încetarea raporturilor de muncă sau a raporturilor de serviciu, după caz, oricând, până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Cererea de încetare a activității se depune la unitatea angajatoare cu 60 de zile calendaristice înainte de data reluării plății drepturilor de pensie cuvenite.”, mai precizează sursa citată.

Proiectul de Lege va fi discutat în ședința de Guvern de miercuri. Ulterior, urmează să fie trimis Parlamentului, pentru dezbatere și vot.

Documentul poate fi citit în întregime AICI.

Sursă foto: Dreamstime.