Potrivit Biroului de Presă al Guvernului, principalele modificări şi completări pe care actul normativ le aduce actualului cadru legislativ aplicabil managementului deşeurilor radioactive vizează, în special, aspecte referitoare la: • regimul exportului şi transferului intracomunitar de deşeuri radioactive şi combustibil uzat; • rolul şi responsabilităţile autorităţii de reglementare competente; • răspunderea titularilor de autorizaţii nucleare şi a statului; • autoritatea naţională responsabilă pentru depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat; • programul naţional de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat; • obligaţia de consultare şi participare a publicului în adoptarea deciziilor referitoare la managementul deşeurilor radioactive; • principiile care stau la baza gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat.

Proiectul va fi va fi trimis către Parlament şi va intra în procedură de urgenţă- se arată în comunicatul remis de Biroul de Presă al Executivului.

Modificări la Legea privind reforma din domeniul sănătăţii

De asemenea, Guvernul a aprobat un proiect de „Lege pentru modificarea art.196 ¹ din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”. Potrivit noului act normativ, care va fi trimis spre aprobare Parlamentului, „asistenţii medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil clinic care au dobândit gradul de principal şi ulterior au absolvit studii superioare de asistent medical generalist sau moaşă, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite cu menţinerea gradului principal şi a gradaţiei avute la data promovării”.
 
Facilităţi financiare pentru Primăria Capitalei

Tot în şedinţa de azi, Executivul a adoptat un proiect de „Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către Municipiul Bucureşti”. Prin acest proiect se propune exceptarea rambursării într-o singură tranşă anuală a obligaţiunilor în valoare de 500 de miloane de euro, emise de municipiul Bucureşti în anul 2005, din totalul datoriilor anuale aferente finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de municipiu, în baza cărora se determină gradul de îndatorare a bugetului local al municipiului. “Astfel, municipiul Bucureşti va putea utiliza oricare dintre instrumentele de datorie publică locală (împrumuturi, garanţii locale, emisiuni de obligaţiuni, credite furnizor sau contracte de leasing financiar) în vederea atragerii de fonduri necesare dezvoltării oraşului”- se arată în comunicatul de presă remis de Guvern.