Astfel, pentru că nu a reuşit să comercializeze până acum aceste unităţi şi pentru că a descoperit că legislaţia adoptată anul trecut nu este suficient de clară, Ministerul Economiei propune o modificare a actului normativ respectiv.
Prin proiectul de OUG “ se asigură premisele valorificarii AAU-urilor (cu o valoare totală estimată astăzi la peste 1,2 miliarde euro) prin contracte de stat şi prin agenţi specializaţi”.
Potrivit Notei de fundamentare publicate de Ministerul Economiei, eşecul în încercarea de a vinde AAU-urile s-a datorat legislaţiei restrictive şi lipsei de experienţă în domeniu.
“Cadrul legislativ astfel creat, a permis demararea procedurilor pentru începerea negocierilor în vederea comercializării surplusului de AAU-uri. Deşi s-au primit mai multe scrisori de interes pentru cumpărarea de AAU-uri, în cadrul discuţiilor şi negocierilor care au avut loc, nu s-au putut înregistra progresele asteptate deoarece legislaţia în materie cuprinde unele prevederi nejustificat de restrictive, care nu sunt impuse de Protocolul de la Kyoto şi nu decurg din prevederile acestuia.
Această situaţie se datorează faptului că, la data elaborării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 29/2010, România nu efectuase nicio tranzacţie de comercializare a AAUurilor, ne-având experienţă în ceea ce priveste aspectele procedurale şi uzanţele internaţionale pe care le implică realizarea unor astfel de tranzacţii”, se arată în document.
La nivel mondial, oferta este de opt miliarde AAU-uri, iar cererea de 200 milioane
Astfel, autorităţile au ajuns la concluzia că, dacă nu ar modifica rapid legislaţia, România nu ar reuşi să valorifice surplusul de AAU-uri, adică ar pierde obţinerea unor venituri substanţiale.
“Pentru acest tip de tranzacţii nu există burse/platforme reglementate la nivel internaţional, informaţiile despre comercializările de AAUuri fiind limitate. În acestă <<piaţă>> se înregistrează un dezechilibru major între oferta de circa opt miliarde AAU-uri, şi cererea de circa 200 mililioane AAU-uri. Având în vedere cele de mai sus, precum şi interesul Romaniei de a valorifica surplusul de circa 300 milioane AAU-uri, apare necesitatea modificării şi completării legislaţiei, în sensul flexibilizării procedurilor de comercializare a surplusului de AAU-uri.
Neadoptarea soluţiei legislative preconizate ar avea drept consecinţă negativă întârzierea/imposibilitatea valorificării surplusului de AAU-uri, fapt ce ar conduce la diminuarea/pierderea veniturilor obţinute ca urmare a comercializării surplusului de AAU-uri, coducând la diminuarea/pierderea sumelor destinate finanţării de investiţii verzi, finanţării timpurii, precum şi a studiilor de cercetare şi a campaniilor de informare şi conştientizare în domeniul schimbărilor climatice”, mai justifică Guvernul această măsură.
Principalele modificări vizate au în vedere definiţia contractului de stat şi introducerea definiţiei pentru „contractul de facilitare a comercializării surplusului de AAU-uri ca fiind  înţelegerea încheiată de către Guvernul României cu un agent specializat, selecţionat în condiţiile legii, să acţioneze în numele şi pe seama sa, în vederea identificării de cumpărători şi facilitării valorificării surplusului de AAU-uri”. În plus, pentru valorificarea eficientă a surplusului de AAU-uri, Guvernul României poate încheia şi contracte pentru facilitarea comercializării surplusului de AAU-uri.