Programul de guvernare prevede că primăriilor li se va da dreptul de a calcula valoarea impozabilă a imobilelor din intravilan în raport cu valoarea lor de piaţă. Corelarea taxelor pe clădiri cu valoarea de piaţă ar putea duce la o majorare şi de şapte ori a taxelor locale.

Creşterea autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale şi a veniturilor bugetelor locale ale acestora reprezintă un capitol distinct în programul de guvernare al viitorului Cabinet.

Documentul stabileşte că acest principiu va fi realizat prin acordarea dreptului autorităţilor locale de a modifica nivelul impozitelor şi taxelor locale în funcţie de necesităţile locale şi gradul de suportabilitate al populaţiei, calcularea valorii impozabile a clădirilor şi terenurilor din intravilanul localităţilor prin raportarea la valoarea de piaţă a acestora, „acolo unde aceasta este vădit mai mare decât cea determinată prin formula actuală de calcul”, şi revizuirea cotelor defalcate din impozitul pe venit în funcţie de noile competenţe transferate autorităţilor locale în cursul procesului de descentralizare.

În prezent, impozitele locale se calculează în funcţie de valoarea impozabilă, de 806 lei pe metru pătrat, cota de impozitare fiind de 0,1% din valoarea totală. Există de asemena coeficienţi – rangul localităţii, amplasare – care pot modifica valoarea impozitelor.

Dacă autorităţile locale vor avea mână liberă la stabilirea bazei de impozitare pentru clădiri şi terenuri, am putea asista la majorări ale impozitelor şi cu 600%, în cazul în care Parlamentul nu va reduce cota de impozitare prevăzută în Codul Fiscal.

Valoarea de referinţă este în prezent sub 200 de euro pe metru pătrat în cazul unui apartament branşat la utilităţi. Iar expertizele pe care le folosesc notarii pentru a calcula impozitul minim pe tranzacţiile imobiliare indică o valoare de 1.377 de euro pentru un metru pătrat în cazul unui apartament de două camere din Drumul Taberei, deci de circa şapte ori mai mare. În plus, lipsa unor statistici oficiale cu preţurile reale de tranzacţionare a imobilelor va permite autorităţilor locale să impună folosirea unor valori discreţionare la calculul taxelor locale.

Programul de guvernare mai prevede alocarea integrală la bugetele locale a sumelor provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice, întocmai ca în cazul celor provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice.

SURSA: Mediafax