Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a anunţat joi că Guvernul va da o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală pentru schimbarea condiţiilor de efectuare a percheziţiilor domiciliare.

Astfel, în ceea ce privește intervalul orar în care se poate efectua percheziţia domiciliară pe baza unui mandat de percheziţie, se propune, la art. 159 din Codul de procedură penală, pentru un plus de claritate a reglementării, modificarea alin. (3) şi introducerea unui alineat nou – alin. (3 indice 1).

În speță, faţă de soluţia de lege care conţine într-un singur alineat atât regula (efectuarea percheziţiei în intervalul orar 6,00 – 20,00), cât şi excepţia (efectuarea percheziţiei în cazul infracţiunii flagrante sau când percheziţia urmează să se efectueze într-un local deschis publicului la acea oră), în forma propusă prin proiect reglementarea regulii se face prin alin. (3) – “Percheziţia domiciliară nu poate fi începută înainte de ora 6,00 sau după ora 20,00”.

Iar excepţia va fi cuprinsă în alin. (3 indice 1) – “Percheziţia poate fi efectuată şi în intervalul orar 20,00 – 6,00 în cazul infracţiunii flagrante sau când percheziţia urmează să se efectueze într-un local deschis publicului la acea oră”.

Corelativ intervenţiilor operate asupra art. 158, se propune o modificare a literei d) a alin. (7) al art. 158 – alineat care reglementează conţinutul încheierii instanţei (prin care s-a admis cererea procurorului de efectuare a percheziţiei domiciliare) şi, respectiv, al mandatului de percheziţie. Ca urmare a intervenţiei propuse, atât încheierea instanţei, cât şi mandatul de percheziţie vor cuprinde (alături de alte menţiuni prevăzute de lege): perioada pentru care s-a emis mandatul, care nu poate depăşi 15 zile; menţionarea faptului că, în ceea ce priveşte intervalul orar de efectuare a percheziţiei, aceasta se face oricând potrivit art. 159 alin. (3) şi (3 indice 1) Cpp.

Potrivit notei de fundamentare, analizând propunerile transmise de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a rezultat necesitatea de a interveni şi asupra art. 293 din Codul de procedură penală – Constatarea infracţiunii flagrante.

Astfel, pentru a clarifica reglementarea aplicabilă procedurii de constatare a unei infracţiuni flagrante (reglementarea de lege lata fiind interpretată în mod diferit de organele judiciare) se propune completarea art. 293 cu un alineat nou, alin. (21), care, în acord cu prevederile art. 27 alin. (2) din Constituţie, să prevadă expres faptul că “în cadrul constatării infracţiunii flagrante se poate pătrunde într-o locuinţă sau în orice spaţiu delimitat în orice mod ce aparţine ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, pentru prinderea făptuitorului ori pentru a pune capăt activităţii infracţionale, precum şi pentru înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane”.

Corelativ, se propune o intervenţie asupra alin. (2) al art. 61 din Codul de procedură penală – şi organelor prevăzute la art. 61 alin. (1) din Codul de procedură penală li se vor aplica prevederile art. 293 alin. (21) din Codul de procedură penală.