Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii, anunţă deschiderea marţi a unui nou apel de finanţare, sesiunea I/2021, destinat proiectelor culturale care se vor derula în perioada ianuarie – 15 noiembrie 2021.

Potrivit Ministerului Culturii, perioada de înscriere a proiectelor culturale este 1 – 30 septembrie, ora 17,00.

Douăsprezece arii de finanţare

„În contextul impredictibilităţii generale cauzate de criza sanitară, Consiliul AFCN a decis ca lansarea apelului pentru programe multianuale să fie amânată pentru sesiunea a II-a, ce va fi lansată în martie 2021.

Pentru Sesiunea 1/2021 vor fi acordate finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale derulate în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 15 noiembrie 2021″, precizează sursa citată.

Bugetul disponibil pentru această sesiune este de 15.000.000 lei şi acoperă cele douăsprezece arii de finanţare, arte vizuale, teatru, muzică, dans, noile media, educaţie prin cultură, intervenţie culturală, patrimonial cultural material şi imaterial, promovarea culturii scrise, proiecte cu caracter repetitiv, rezidenţe de creaţie.

Cinci priorităţi pe fiecare arie de finanţare

În urma consultării online cu operatorii culturali, organizată în luna august, Consiliul AFCN a decis menţinerea a cinci priorităţi pe fiecare arie de finanţare şi sprijinirea adaptării proiectelor artistice la noile condiţii de prezentare şi difuzare, atât prin punerea în aplicare a măsurilor de siguranţă sanitară prevăzute de lege, cât şi prin încurajarea producerii şi difuzării activităţilor/evenimentelor artistice prin intermediul platformelor digitale diverse.

De asemenea, în urma consultării cu reprezentanţii Consiliului Concurenţei a rezultat faptul că, întrucât AFCN nu aplică în procedura de finanţare o schemă de minimis sau de ajutor de stat, nu sunt eligibile pentru finanţarea nerambursabilă din Fondul Cultural Naţional proiectele co-finanţate din alte fonduri publice care aplică scheme de minimis/de ajutor de stat.

Consiliul Concurenței este singura autoritate responsabilă cu aplicarea regulilor de concurență, având ca principală misiune protejarea consumatorilor de practicile ce pot distorsiona funcționarea pieței libere.

Activitatea Consiliului Concurenței se desfășoară pe două componente: una preventivă, de monitorizare și supraveghere a piețelor, și una corectivă, de sancționare a abaterilor de la un comportament concurențial normal.