Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, dacă au domiciliul sau reședința în România. 

Concediile medicale și indemnizațiile la care astfel de persoane au dreptul sunt următoarele:

  • pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;
  • pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
  • pentru maternitate;
  • pentru îngrijirea copilului bolnav;
  • de risc maternal.

În plus, este necesară existența unui stagiu minim de asigurare, în vederea acordării concediilor menționate mai sus, cu excepția celui de risc maternal. Mai exact, este vorba de îndeplinirea unui stagiu minim de asigurare de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

De asemenea, este nevoie să fie prezentată o adeverință de la plătitorul de indemnizații din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

Atenție! Concediile medicale se acordă în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, scrie avocatnet.ro.