Conform notei de fundamentare a proiectului de act normativ, de la lansarea Programului în anul 2009 până la finele lunii octombrie 2019, au fost acordate 250.673 garanţii în valoare totală de 21,6 miliarde de lei. Totodată, de la începutul anului 2019 şi până la finele lunii octombrie 2019, au fost acordate 14.052 garanţii, în valoare totală de 1,3 miliarde de lei, precum şi 4.344 promisiuni de garantare, în valoare totală de 0,5 miliarde de lei.

Conform documentului, până în prezent au fost executate un număr de 886 de garanţii, în valoare de 70,7 milioane de lei, din care s-a recuperat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 26,51 milioane de lei, rezultând o rată a creditelor neperformante de aproximativ 0,4% din totalul creditelor acordate prin programul Prima Casă, transmite Agerpres.

De asemenea, în nota de fundamentare se menţionează că Programul Prima Casă a fost implementat la nivelul anului 2009, într-un context în care fluxurile specifice tranzacţiilor pe piaţa imobiliară erau blocate deoarece persoanele fizice se confruntau cu dificultăţi în accesarea unui credit de investiţii imobiliare destinat achiziţionării/construirii unei locuinţe, dificultăţi care se au fost cauzate, în principal, de lipsa garanţiilor solicitate de instituţiile de credit conform normelor de creditare proprii.

Pe acest fond, la care se adaugă şi faptul că a fost implementat pentru a răspunde unei nevoi sociale pregnante – problema locativă, programul Prima Casă a cunoscut până în prezent o dinamică semnificativă, antrenând fluxuri de numerar în economie şi stimulând în mod indirect industriile orizontale adiacente sectorului construcţiilor, precizează iniţiatorii programului.

Potrivit documentului, garanţiile pentru creditele destinate achiziţiei sau construcţiei de locuinţe în cadrul Programului se acordă începând cu anul 2013 numai în lei, de către finanţatorii care au optat pentru împărţirea riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţator, proporţional cu procentul de garantare.

Prin Memorandumul cu tema Aprobarea strategiei programului Prima Casă 2017-2021, adoptat de Guvern în şedinţa din data de 29 noiembrie 2016, au fost stabilite obiectivele şi liniile directoare care vor guverna programul Prima Casă în următorii 5 ani, precum şi nivelul plafonului de garantare în cadrul Programului pentru perioada 2017-2021.

Astfel, Ministerul Finanţelor Publice a avut în vedere un plafon anual de garanţii în cadrul Programului de 2,5 miliarde de lei pentru primul an (2017), câte 2 miliarde de lei pentru fiecare an pentru anii 2, 3, şi 4 (2018-2020), iar pentru ultimul an (2021) 1,5 miliarde de lei, astfel încât să crească predictibilitatea creditelor ce pot fi acordate şi contractate în cadrul Programului.