Decizii ale Guvernului privind închiderea unor capacități energetice

Executivul a adoptat, miercuri, o hotărâre care abrogă hotărârea Guvernului 1573/2022 privind aprobarea amânării închiderii unor capacităţi energetice cu funcţionare pe lignit şi a exploatărilor miniere aferente acestora.

Abrogarea HG 1573/2022 privind aprobarea amânării închiderii unor capacităţi energetice cu funcţionare pe lignit şi a exploatărilor miniere aferente acestora este o consecinţă a modificările aduse OUG nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, cu modificările ulterioare în şedinţa de Guvern de săptămâna trecută, prin care a fost decisă trecerea în conservare a 660 MW de capacităţi de producere a energiei electrice pe bază de lignit, pe o perioadă de 3 ani, sau scoaterea din exploatare, începând cu luna iunie 2023, în vederea clarificării unor angajamente asumate de România în cadrul PNRR ce ţin de reforma pieţei energetice, mai arată comunicatul de presă al Executivului.

Ajutor de stat pentru Complexul Energetic Hunedoara

De asemenea, a fost adoptată hotărârea de Guvern privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A., în insolvenţă, pentru anul 2023. Actul normativ prevede acordarea unui ajutor de stat de 27,242 milioane lei, în anul 2023, pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara-S.A., aflată în insolvenţă.

Din această sumă, 20,069 milioane lei vor fi alocate pentru mina Lonea şi 7,173 milioane lei pentru mina Lupeni, mai arată comunicatul de presă al Executivului.

Totodată, sunt alocate fonduri de 186.000 lei pentru plăţile compensatorii acordate unui număr de cinci salariaţi de la mina Lonea, cărora le încetează contractul de muncă, 60.000 lei pentru asigurarea serviciilor de reconversie profesională a unui număr de 12 salariaţi ai minei Lupeni.

Pentru recultivarea suprafeţelor de teren din proximitatea minei sunt alocate 26,996 milioane lei, din care 19,883 milioane lei pentru mina Lonea, sumă ce va fi folosită pentru recultivarea unei suprafeţe de aproximativ 463.322 mp şi 7,113 milioane lei pentru mina Lupeni, sumă ce va fi folosită pentru recultivarea unei suprafeţe de aproximativ 79.609 mp, mai indică sursa citată.

Şi Complexul Energetic Oltenia primește ajutor de stat

În fine, Executivul a adoptat o altă hotărârea de Guvern prin care aprobă acordarea unui ajutor de stat, sub formă de grant, pentru restructurarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” S.A. în scopul finanţării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, pentru anul 2023.

Astfel, Complexul Energetic Oltenia va primi un ajutor de stat în valoare de 449 milioane lei pentru anul 2023, de la bugetul de stat, pentru finanţarea cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit acestei hotărâri.

Potrivit comunicatului de presă al Executivului, ajutorul de stat de restructurare sub formă de granturi se acordă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, şi va fi folosit pentru:

Achiziţia de certificate de emisii de gaze cu efect de seră necesare pentru îndeplinirea obligaţiei de restituire a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2022, corespunzătoare emisiilor de gaze provenite de la instalaţiile societăţii, cu scadenţă la data de 30 aprilie 2023.

De asemenea, ajutorul va fi folosit și pentru achiziţia de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2023, corespunzătoare emisiilor de gaze provenite de la instalaţiile societăţii, cu scadenţă la data de 30 aprilie 2024.

Ajutorul de stat este acordat anual, de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Energiei, în limita prevederilor bugetare aprobate şi se aprobă prin hotărâri ale Guvernului.

Valoarea ajutorului de stat este fundamentată în conformitate cu Decizia C (2022) 553 final din 26 ianuarie 2022, considerentul (28), potrivit căreia grantul de 1.090 milioane de euro va finanţa achiziţia certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente perioadei 2021-2025, mai indică sursa citată.

CEO a primit un ajutor de peste 770 milioane de euro

Până în prezent, Complexul Energetic Oltenia a primit ajutor de stat sub formă de grant în valoare de 776,4 milioane euro, pentru achiziţionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, astfel:

„- 241,4 milioane euro, respectiv 1.180.446.000 lei, grant acordat în baza OUG nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii ”Complexul Energetic Oltenia” SA, cu modificările şi completările ulterioare, pentru achiziţia a 5.107.273 certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru conformare an 2020;

– 535 milioane euro, respectiv 2.675.000.000 lei, grant acordat în baza OUG nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii ”Complexul Energetic Oltenia” SA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.185/2022, pentru achiziţia a 6.859.363 certificate de emisii de gaze cu efect de seră, din care 5.643.476 certificate pentru conformare an 2021 şi 1.215.887 certificate conformare an 2022”, conform sursei menţionate.