”Autoritatea va fi o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și va fi condusă de un director general, numit prin ordin al ministrului Transporturilor. Va fi coordonată de un consiliu general compus din șapte persoane, trei de la Ministerul Transporturilor și câte unul de la MAI, Ministerul Finanțelor, Consiliul Județean Ilfov și Primăria Generală”, a spus secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Alexandru Nazare.
El a precizat că RATB și Metrorex vor avea propriile strategii și bugete, dar Autoritatea va coordona activitatea la nivel metropolitan.
Structura organizatorică a Autorității atribuţiile şi relaţiile cu structurile organizatorice ale administraţiei publice, centrale sau locale, după caz, şi cu reprezentanţii societăţii civile, se stabilesc prin Regulamentul care va fi aprobat prin Hotărâre a Guvernului, în termen de 60 zile.
Autoritate are printre atribuţii elaborarea Strategiei de dezvoltare şi Planul de Transport Public pentru zona metropolitană pe termen mediu şi lung, colaborarea cu structurile administraţiei publice centrale şi locale la realizarea programelor de investiţii şi prioritizarea obiectivelor din cadrul acestor programe și participarea şi colaborarea cu structurile administraţiei publice centrale şi locale la punerea în aplicare a politicii tarifare unice şi de taxare în domeniul transportului public şi coordonează acţiunile necesare de punere în aplicare a acestor politici.
În plus, Autoritatea monitorizează modul de informare a călătorilor, imaginea şi marketingul transportului public de călători precum şi calitatea serviciilor de transport, iniţiază măsuri de îmbunătăţire a acestora, realizează cercetări de piaţa privind, cererea, oferta şi calitatea serviciilor de transport, colaborează la întocmirea de către administraţiile ce deţin infrastructura de transport şi operatorii de transport a programelor de investiţii în infrastructura de transport şi avizarea acestora în legătură cu traseele de transport public.
Zona metropolitană reprezintă denumirea generică a ariei geografice ce cuprinde municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.