Google şi-a modificat logoul pentru a marca Ziua Mondială a numărului Pi (π) , o constantă matematică a cărei valoare, aproximativ 3,14, este raportul dintre circumferinţa şi diametrul oricărui cerc într-un spaţiu euclidian.

Noul logo al Google este format din mai multe cercuri, pe care sunt poziţionate formule de calcul ce cuprind constanta Pi.

Valoarea constantei este egală aproximativ cu 3,14159 în notaţia zecimală obişnuită. Pi este una dintre cele mai importante constante din matematică şi fizică, numeroase formule din inginerie şi din alte ştiinţe implicând folosirea sa.

Pi este un număr iraţional, adică valoarea sa nu poate fi exprimată exact sub formă de fracţie m/n, cu m şi n întregi, dar şi un număr transcendent, adică nu există niciun polinom (expresie construită dintr-una sau mai multe variabile şi constante, folosind doar operaţii de adunare, scădere, înmulţire şi ridicare la putere constantă pozitivă întreagă) cu coeficienţi raţionali (fracţie) care să-l aibă pe π ca rădăcină.

Data de 14 martie a fost aleasă ca Zi Mondială a numărului Pi, deoarece americanii scriu data punând luna înaintea zilei, astfel încât 14 martie arată 3/14, ceea ce trimite cu gândul la celebrul Pi.

Simbolul π a fost propus pentru prima oară în 1706, de matematicianul galez William Jones.

Google îşi schimbă logourile cu ocazia sărbătorilor şi a altor evenimente speciale. Recent, Google şi-a modificat logoul pentru a celebra Jocurile Olimpice de Iarnă de la Vancouver.

SURSA: Mediafax